Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Rijden op biogas

Beschrijving

Biogas (vaak verkocht onder de naam ‘groen gas’) is gas gevormd uit biomassa. Dit gas wordt gevormd bij het vergisten van mest en/of organisch afval en bestaat uit een mengsel van methaan en kooldioxide. In Nederland komt biogas vooral uit waterzuiveringsinstallaties, afvalstortplaatsen en vergistingsinstallaties. Het gebruik van biogas als energiebron brengt, in tegenstelling tot aardgas, geen verhoging van de concentratie van het broeikasgas CO2 met zich mee.

Biogas wordtnauwelijks aangeboden op het energienet. Daar wordt wel groen gas aangeboden, in de vorm van gecompenseerd aardgas. Lees meer over gecompenseerd aardgas.

Toepasbaarheid

Alle Aardgasauto’s kunnen ook op biogas rijden. ANWB publiceert een top 10 van aardgas personenauto’s. Op Fuelswitch.nl staat informatie over diverse aardgasauto’s, waaronder bestelauto’s.

Het aandeel groen gas op het totale gasverbruik in Nederland (huishoudens, industrie en mobiliteit) is klein, namelijk minder dan 1%. Echter, een groot deel van dit groen gas wordt aan de pomp afgezet. Aangezien mobiliteit slechts een klein deel is van het totale gasverbruik, wordt aan de aardgaspomp gemiddeld meer dan 50% biogas verkocht. Er zijn tankstations waar 100% groen gas wordt verkocht. Er zijn ook tankstations waar het percentage lager is. Ieder klant kan ook hier 100% groengas tanken; neem contact op met de leverancier. Een overzicht van de 150 tanklocaties kan je vinden op de website van Groengas Nederland.

Met behulp van dit logo kan je communiceren dat jouw organisatie op groen gas rijdt.

Milieu aspecten

Het gebruik van biogas als energiebron brengt in vergelijking met aardgas een reductie van 60% CO2-uitstoot met zich mee.

Financiële aspecten

De prijs van groen gas ligt rond de € 0,99 per kg (prijspeil 2016). Op een kilo gas rijd je even ver als op een liter diesel.

Kijk voor regionale subsidie regelingen op www.groengasmobiel.nl.

De meerinvestering van een personenauto op (aard)gas verdient zichzelf terug als er minimaal 10.000 kilometer per jaar mee wordt gereden, van een (aard)gasbestelbus bij minimaal 15.000 kilometer per jaar. Zie voor meer financiële aspecten van rijden op gas onze tip over Aardgasauto’s.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Duurzame brandstoffen voor personenauto’s en bestelauto’s.

Bron: Stichting Stimular, Stichting Groen Gas Nederland, GroengasMobiel, Fuelswitch, RVO

Naam: Bedrijfsnaam: Munckhof Datum: 29 November 2016 Vervoerder Munckhof is de afgelopen tijd bij diverse grote aanbestedingen voor Leerlingen- en Regiotaxivervoer als winnaar tevoorschijn gekomen. Het bedrijf ondertekende een overeenkomst om in 5 regio’s het betreffende vervoer te leveren op 100% Groengas van OrangeGas. Het contract behelst ruim 140 taxi’s, een toename van 10% op het totaal aantal taxi’s op Groengas/CNG in Nederland.
bron: Orangegas.nl 18-11-2016
Naam: Bedrijfsnaam: PostNL Datum: 27 October 2016 Eind 2017 rijdt een op de drie PostNL bestelwagens op groen gas. in de komende maanden vervangt PstNL ruim 400 dieselauto's door ruim 400 bestelwagens die op groengas rijden. De nieuwe auto's hebben vrijwel geen CO2-uitstoot en een zeer lage uitstoot van fijnstof. PostNL is het eerste logistieke bedrijf in Nederland dat op deze schaal investeert in dit soort bestelwagens.

Het aanschaffen van de bestelwagens past in de aanpak van PostNL om steeds groener te bezorgen. PostNL zet doorlopend stappen op het bedrijf duurzamer te maken. Onder de noemer natuurlijk PostNL vervangt het besdijf bedrijfsauto's en plaatst zonnepanelen op de daken van de parkettensorteercentra. Bestelwagens rijden de meest slimme routes voor de bezorging. En wagens zijn optimaal beladen zodat zo min mogelijk 'lucht' wordt vervoerd

Bron: persbericht PostNL 4-10-2016 via Milieu Compact
Naam: Bedrijfsnaam: Rozema techniek Datum: 30 September 2015 ZZP-er Rozema techniek rijdt met zijn bestelbus op groengas. Groengas is schoon, stil en levert een forse CO2 reductie op. Groengas is ook nog eens goedkoop om op te rijden, reken dat maar uit met de nieuwe calculator op groengas.nl. Daar kun je meteen zien of er subsidie beschikbaar is. Een aantal provincies en regio’s hebben subsidie tot wel € 2.500,- Toch zonde om te laten liggen.

Bron: http://bouwprofsnederland.nl/profiles/blogs/bouwbedrijven-groener-schoner-slimmer-rijden
Naam: Website: http://www.sierteeltnet.nl/ Datum: 10 April 2012 Vrachtwagens sierteelt gaan op (bio) LNG rijden
Sierteelttransporteurs Wematrans, De Winter Logistics en Nover Logistic schaffen twaalf Volvo's FM (bio)Methaan-Diesel (LNG) trucks aan. De trucks rijden op een combinatie van (bio)LNG en diesel. Het uiteindelijke doel is om het biogas te verkrijgen uit afval van de sierteelt. Biogas uit afval zorgt voor veel minder CO2-uitstoot dan fossiele brandstoffen.
Bron: www.sierteeltnet.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Transportbedrijven Groot Zevert (Beltrum) en Ecotrans (Vorden) Datum: 16 June 2011 Gelderse transportbedrijven rijden op vloeibaar biogas

Acht vrachtauto’s van de transportbedrijven Groot Zevert (Beltrum) en Ecotrans (Vorden) gaan vanaf de herfst van 2011 twee jaar lang rijden op vloeibaar biogas. Het groen gas wordt geproduceerd in de mestvergistingsinstallatie van Groot Zevert in Beltrum.

Met het gebruik van biogas als brandstof zou de uitstoot van CO2 met ongeveer 40% kunnen worden teruggebracht. Bovendien kunnen de vrachtauto’s door het meenemen van vloeibaar biogas hun actieradius vergroten tot 600 kilometer. Wanneer de biogastank uiteindelijk toch leeg is, kan er gewone diesel worden getankt. Dat is nodig omdat het aantal plaatsen voor het tanken van vloeibaar biogas nog gering is. De dieselmotoren en het brandstofinjectiesysteem zijn voor de proef speciaal geschikt gemaakt om tot 70 procent biogas bij te mengen.
Bron: De Gelderlander
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.