Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Natuurvriendelijke aanpassingen rond uw pand

Branche: Autobranche, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouwmaterialen - Beton, Cultuur, Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Grafische industrie, Handel en distributie, Hout- en meubelindustrie, Kantoren, Metalektro, Onderwijs, Overige branches , Recreatie - hotels, Recreatie - overig, Sport - algemeen, Sport - zwembaden, Voedingsindustrie, Zorg - dierenartsen, Zorg - zorginstellingen
Proces: management: algemeen
Thema:

Beschrijving

Door verstedelijking is er steeds minder ruimte beschikbaar voor dier- en plantensoorten. Bedrijventerreinen zijn echter onvermoed gunstige locaties voor plant en dier. Met kleine aanpassingen aan en bij uw pand kunt u de natuur een handje helpen.

Een aantal voorbeelden:

 • Hang nestkasten op voor vogels en vleermuizen
 • Plaats een vogelvide onder uw dakpannendak om de huismus te helpen.
 • Plaats nestpannen of neststenen voor gierzwaluwen.
 • Leg een geveltuin aan met planten die aantrekkelijk zijn voor insecten zoals vlinders en bijen. Bijvoorbeeld een vlinderstruik.
 • Plant besdragende inheemse struiken aan, deze zijn aantrekkelijk voor vogels.
 • Vervang asfalt door halfverharding waar mogelijk (bijvoorbeeld parkeerplaatsen).
 • Plaats een bijenhotel, waar solitaire bijen hun eieren kunnen leggen.
 • Bouw een egelhuis, waar de egel kan schuilen.
 • Leg een groen dak aan. Laat hier wilde bloemen bloeien waar insecten nectar uit halen.
 • Voorkom een teveel aan buitenverlichting, vleermuizen en andere nachtdieren hebben hier last van.
 • Zie ook de tip Natuurvriendelijke buitenruimte .

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor alle bedrijven en instellingen met een pand en/of beschikbare ruimte om het pand heen.

Milieu aspecten

U creŽert mogelijkheden voor dier- en plantensoorten en draagt daarmee bij aan het behoud van de biodiversiteit.

FinanciŽle aspecten

Voor de meeste hierboven genoemde maatregelen is de investering klein. U maakt een positieve indruk bij klanten en opdrachtgevers en wint hierdoor mogelijk nieuwe opdrachten.

Voor maatregelen die op de checklist “Natuurvriendelijke maatregelen in de bebouwde omgeving” van de Vogelbescherming staan, kan MIA\Vamil worden aangevraagd. “Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving” staat op de milieulijst 2013 (code F 7010) en komt daarmee in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie voor meer informatie agentschapNL.

Landschapselementen zoals poelen, houtwallen, hagen en bomen, die aangebracht worden om de biodiversiteit te versterken, staan op de Milieulijst 2013 (code F 7000) en komen daarmee in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie voor meer informatie AgentschapNL. Voor biodiversiteitsversterkende werken houdt deze regeling in dat 36% van de aanschafkosten aftrekbaar is van de fiscale winst en dat 75% van de aanschafkosten willekeurig mag worden afgeschreven (VAMIL).

Bron: Stichting Stimular, de Vogelbescherming

 
Voeg uw reactie toe
Uw naam:
Bedrijfsnaam:
Homepage:
Email:
(optioneel, wordt niet getoond)
Telefoonnummer:
(optioneel, wordt niet getoond)
Reactie:
Type hier de code uit het plaatje hiernaast.