Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Natuurvriendelijke aanpassingen aan en nabij bedrijfspand

Beschrijving

Door verstedelijking is er steeds minder ruimte beschikbaar voor dier- en plantensoorten. Bedrijventerreinen zijn echter onvermoed gunstige locaties voor plant en dier. Met kleine aanpassingen aan en bij uw pand kunt u de natuur een handje helpen.

Een aantal voorbeelden:

 • Hang nestkasten op voor vogels en vleermuizen.
 • Plaats een vogelvide onder uw dakpannendak om de huismus te helpen.
 • Plaats nestpannen of neststenen voor gierzwaluwen.
 • Leg een geveltuin aan met planten die aantrekkelijk zijn voor insecten zoals vlinders en bijen. Bijvoorbeeld een vlinderstruik.
 • Plant besdragende inheemse struiken aan, deze zijn aantrekkelijk voor vogels.
 • Vervang asfalt door halfverharding waar mogelijk (bijvoorbeeld parkeerplaatsen).
 • Plaats een bijenhotel, waar solitaire bijen hun eieren kunnen leggen.
 • Bouw een egelhuis, waar de egel kan schuilen.
 • Leg een groen dak aan. Laat hier wilde bloemen bloeien waar insecten nectar uit halen.
 • Voorkom een teveel aan buitenverlichting, vleermuizen en andere nachtdieren hebben hier last van.
 • Zie ook de tip Natuurvriendelijk buitenterrein.

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor alle bedrijven en instellingen met een pand en/of beschikbare ruimte om het pand heen.

Milieu aspecten

U creëert mogelijkheden voor dier- en plantensoorten en draagt daarmee bij aan het behoud van de biodiversiteit.

Financiële aspecten

Voor de meeste hierboven genoemde maatregelen is de investering klein. U maakt een positieve indruk bij klanten en opdrachtgevers en wint hierdoor mogelijk nieuwe opdrachten.

“Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving” staat op de Milieulijst (2018, code F 6320) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zo ook biodiversiteitversterkende apparatuur en werken (zoals poelen, houtwallen, hagen en bomen) (2018, code F 5100). Zie voor meer informatie www.rvo.nl/miavamil. Voor beide codes houdt deze regeling in dat 36% van de aanschafkosten aftrekbaar is van de fiscale winst (MIA) en dat 75% van de aanschafkosten willekeurig mag worden afgeschreven (VAMIL).

Bron: Stichting Stimular, de Vogelbescherming

Naam: Bedrijfsnaam: Lidl Datum: 10 november 2016 Het nieuwe zeer duurzame distributiecentrum van Lidl in Waddinxveen biedt ook profijt aan de natuur. Lidl plant 11 duizend bomen, struiken en planten en het grinddak is een ideale broedplek voor scholeksters. Er zijn kasten voor vleermuizen en een nestpaal voor de ooievaar.
Bron: Lidl.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Machinefabriek de Rijnstreek Datum: 14 juli 2015 Machinefabriek de Rijnstreek verhuisde in 2012 naar een ander, bestaand, pand. Bedrijventerreinen en fabriekspanden verdienen doorgaans niet de schoonheidsprijs. Ook dit pand had een grijze sobere uitstraling. De gevel wordt daarom gecamoufleerd met bomen. Er is bewust gekozen voor loofbomen, zodat ze in de zomer zorgen voor extra zonwering, en in de winter wel licht doorlaten. Om ’s winters toch een groene uitstraling te hebben is aanvullend ook laag groen geplant. Naast een mooi zicht verbetert groen ook de biodiversiteit op het bedrijventerrein doordat het een woonplaats en voedsel voor insecten en vogels vormt.
Bron: www.KansenBijVerkassen.nl
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.