Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Virtualisatie van servers

Beschrijving

Vraag jouw systeembeheerder servers te virtualiseren.

In een conventionele serverruimte of datacenter is iedere server een aparte machine of harde schijf. Door het virtualiseren van servers kunnen meerdere servers en besturingssystemen tegelijkertijd op één (of meerdere) fysieke machines draaien. Onderverdeling tussen verschillende servers wordt dan softwarematig gemaakt. Hierdoor bespaar je op verschillende vlakken:

  • Minder hardware voor dezelfde opslagcapaciteit
  • De server gaat efficiënter met data om. Data wordt pas opgezocht op het moment dat het nodig is. Niet frequent gebruikte bestanden worden automatisch opgeslagen op een medium dat energiezuiniger is
  • Minder energieverbruik en dus minder warmteproductie met als gevolg energiebesparing op koeling

Een bijkomend voordeel van virtualisatie is dat ongebruikte rekencapaciteit op de ene virtuele server makkelijk gebruikt kan worden door een andere virtuele server. Ook is het mogelijk om oude besturingssystemen te blijven gebruiken, bijvoorbeeld omdat enkele programma’s alleen op dat systeem draaien.

Toepasbaarheid

Virtualisatie is toepasbaar in iedere serverruimte of datacenter, onafhankelijk van de grootte. Het systeem deels virtualiseren is ook mogelijk.

Milieuaspecten

Door verschillende servers virtueel op één machine te huisvesten bespaar je op het energieverbruik, van zowel de servers als de koeling.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Software voor virtualiseren is kosteloos beschikbaar. Echter, het virtualiseren zelf kost een systeembeheerder vaak veel tijd.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst, Computable.nl, Ketenmaatregelen in de ICT

Naam: Wim Ploeg jr Bedrijfsnaam: Snelstart Datum: 28 October 2013 De server van het bedrijf schaalt automatisch terug wanneer er minder mensen op het netwerk zitten. Het is een kwestie van je middelen efficiënt gebruiken.

Bron: Texel duurzaamheid magazine 2013/2014
Naam: Nico van Schagen Bedrijfsnaam: Schipper Kozijnen Datum: 15 October 2013 Ons serverpark was gegroeid naar 19 servers. Bij wijze van spreken kwam er met iedere nieuwe applicatie een extra server bij. Nu hebben we onze servers gevirtualiseerd en hebben we nog maar 7 servers nodig. De servers verbruiken daardoor jaarlijks € 3.000 minder stroom (o.a. door minder elektriciteit voor koeling van de serverruimte).
Bron: Duurzaamheidskring Hoorn
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.