Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Repareer lekkende kranen, leidingen en vlotters

Beschrijving

Een druppende kraan, leiding of (toilet)vlotter is vervelend. Daarnaast zorgt het voor onnodig waterverlies. Een leiding die 10 druppels per minuut verliest, zorgt jaarlijks voor een verlies van 263 liter water. Een lekkende (toilet)vlotter zorgt al snel voor een verlies van 10 druppels per seconde, ofwel 15.768 liter. Voorkom dit onnodige waterverbruik door lekken direct te repareren.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het waterverbruik.

Financiële aspecten

Het repareren van leidingen en kranen kost enkele euro’s. De terugverdientijd is 1 tot 2 jaar.

Bron: stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.