Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Centraal printen en kopiëren

Proces ICT
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Kantoren, Onderwijs, Handel en distributie, Zorg - zorginstellingen, Industrie - metalektro, Sport - overig, Sport - zwembaden, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Zorg - kinderdagverblijven, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Cultuur - podia, Recreatie - overig, Datacenters, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

In kantoren staan soms nog in iedere ruimte een printer, kopieerapparaat, scanner en/of fax. Een printer verbruikt in de stand-by en slaapstand elektriciteit. Als er minimaal 10 lokale apparaten aanwezig zijn, is het energiezuiniger om meerdere lokale printers voor de werkplekken te vervangen door één centraal opgestelde printer. Een grote printer verbruikt wel meer elektriciteit dan één kleine, maar minder dan tien kleine apparaten.

Verminder het aantal apparaten in een kantoorpand door meerdere kantoorapparaten te vervangen door één grotere printer (met alle functies van de te vervangen lokale printers, bijvoorbeeld dubbelzijdig printen en/of kopiëren en/of nieten) en deze op een centrale plaats in het pand of op de afdeling te plaatsen. Medewerkers die een stukje moeten lopen naar de printer, printen in praktijk minder dan wanneer er een printer op het bureau staat. Pas bij voorkeur aanvullend follow-me printing toe.

Toepasbaarheid

Centraal printen is toepasbaar als minimaal 10 lokale printers aanwezig zijn. Het gaat om soortgelijke printers.

Milieuaspecten

Minder apparaten bespaart op het energie-, inkt- en papierverbruik.

Financiële aspecten

Een grotere printer met meer functies is duurder dan een of enkele kleine bureauprinters. De meerkosten verdien je terug doordat er minder printers nodig zijn en door minder papier- en inktverbruik en een lager energieverbruik.

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Laat faxen binnen komen en versturen via e-mail. Er zijn verschillende programma’s en services op de markt waarmee dit mogelijk is.
h2. Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Michel Rexwinkel Bedrijfsnaam: Greenchoice Datum: 26 April 2010 Met de aanleg van het computernetwerk weet Greenchoice ook iets te besparen. We trekken de computerkabels direct vanaf een bureau naar de centrale serverruimte. Hierdoor hoeven we niet op elke verdieping een switchbox te plaatsen en dat scheelt energie en geluid.
Bron: brochure van Greenchoice, april 2010
Naam: Wim Sterkenburg Bedrijfsnaam: Woonstede Ede Datum: 14 August 2008 We zijn naar het papier gaan kijken en hebben de kopieermachines vervangen. We zijn terug gegaan van 34 naar 14 machines, die nu ook kunnen printen, scannen en faxen. Dat scheelt in energie en in het gebruik van toner. We besparen nu, vier maanden na ingebruikname, al 10 procent op papier. Dat komt voor een deel omdat we dubbelzijdig zijn gaan afdrukken. Maar ook omdat iedere medewerker kan printen, wanneer hij bij de printer zijn toegangspas van het gebouw aanbiedt
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.