Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stimuleer goed gedrag

Beschrijving

Gedragsverandering komt het beste tot stand als je het met de betrokkenen op pakt. Om gedragsverandering te bereiken adviseert Stimular de volgende stappen.

 1. Probleem
  • Leg je medewerkers “het probleem” voor.
 2. Oplossingen
  • Laat hen zelf oplossingen bedenken.
  • Kies waar gedragsverandering effectief een besparing oplevert en waar technische maatregelen geschikter zijn besparingen te realiseren.
 3. Gedragsmaatregel uitwerken
  • Zoek voor de gedragsmaatregelen met je medewerkers uit wat nodig is om het gedrag goed uit te voeren. Voorbeelden van belemmeringen:
   • praktische belemmeringen: bijvoorbeeld de deur gaat zwaar open en dicht en staat daarom de hele dag open.
   • organisatorische belemmeringen zoals:
    • deze taak is niet benoemd en niet toebedeeld aan personen
    • niemand wordt erop aangesproken
    • het was nog geen afspraak om het zo te doen
  • Maak de gedragsveranderingen mogelijk, neem de belemmeringen weg.
  • Communiceer de ‘norm’. Bijvoorbeeld “Doe het licht uit” in plaats van “Laat het licht niet aan staan”. Of “Dat doet iedere medewerker”.
  • Creëer gelijk bewustwording bij nieuw aangenomen medewerkers.
 4. Geheugensteuntjes
  • Zorg voor fysieke geheugensteuntjes aan het gewenste gedrag. Bespreek met jouw medewerkers hoe zij het best herinnerd kunnen worden. Denk aan: stickers, terugkomend onderwerp op werkoverleg, placemats in de kantine.
 5. Feedback
  • Spreek je medewerkers aan op ongewenst gedrag; complimenteer hen bij goed gedrag.
  • Koppel de resultaten terug.
  • Beloon je medewerkers als het resultaat behaald is.

Toepasbaarheid

Altijd toepasbaar.

Milieuaspecten

Deze maatregel initieert maatregelen om in jouw organisatie milieuverbetering te realiseren.

Financiële aspecten

Over het algemeen kosten gedragsmaatregelen alleen tijd. Soms zijn geringe investeringen nodig om het goede gedrag mogelijk te maken.

Bron: Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.