Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verminder mechanische reiniging vetvangput

Beschrijving

Om verstopping en aangroei van een vetlaag te voorkomen moet de vetvangput regelmatig geleegd en gereinigd worden. Verminder de frequentie van het mechanisch legen en reinigen door gebruik van reinigende korrels of tabletten (met bacteriën en zuurstof). Deze doe je rechtstreeks in de vetvangput. Wanneer de tabletten in contact komen met water worden de bacteriën actief en eten de afvalstoffen uit het afvalwater op. Dit zorgt ervoor dat de aangroei van de vetlaag op het water en de sliblaag onderin de vetvangput minder wordt. Hierdoor hoef je de put nauwelijks meer mechanisch te laten reinigen en zullen er geen verstoppingen meer ontstaan. Daarnaast zorgt de extra zuurstof ervoor dat geuroverlast vanuit de vetvangput vermindert.

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor grotere vetvangputten (> 1 m3).

Milieuaspecten

Mechanische reiniging kost energie en belast daarmee het milieu. Gebruik van bacteriën voorkomt of vermindert deze reiniging. Daarnaast vermindert het gebruik van wasmiddel, dat normaliter bij mechanische reiniging wordt gebruikt.

Financiële aspecten

Kosten van mechanische reiniging worden uitgespaard. Mechanische reiniging is conform NEN-EN 1825-1 en 2 verplicht 1 maal per maand en kost ca. € 100 per keer. Het bevoegd volstaat vaak met een lagere frequentie als dat geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider. Wanneer door gebruik van de korrels nog maar één maal mechanische reiniging per jaar nodig is, bespaart dat € 1.100 per jaar. EcoTabs kosten €4,75 per stuk. De jaarlijkse kosten voor reinigen met EcoTabs zijn ca. € 250 per m3 (afhankelijk van de doorstroomsnelheid en vervuilingsgraad in de put).
Naast kostenbesparing voor mechanische reiniging wordt de vervuilingsgraad (VE) en daarmee zuiveringsheffing met 30% teruggebracht, indien deze gemeten wordt. Eén VE kost € 45 tot € 65.

Bron/aanvullende informatie

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.