Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte of -koude van een nabijgelegen bedrijf

Beschrijving

Energiebesparing kan gerealiseerd worden door restwarmte of -koude te gebruiken.

Bijvoorbeeld in een zwembad voor het (voor-) verwarmen van de lucht of het zwembadwater. Denk ook aan restwarmte van nabijgelegen industrie, bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of melkfabriek of datacenter.

Toepasbaarheid

Voor zwembaden is deze maatregel toepasbaar als in de nabije omgeving (maximaal 3 kilometer) een bedrijf een warmteoverschot heeft.

Financiële aspecten

Een warmtewisselaar voor het benutten van afvalwarmte voor gebouwverwarming (2019, code 210803) of in het proces (2019, code 220814) staat op de Energielijst en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Infomil, Stimular

Naam: Bedrijfsnaam: Hermitage en Hortus Botanicus Datum: 13 July 2016 Hermitage en Hortus Botanicus delen duurzame energiebron

Vanaf het najaar delen de Hermitage en de Hortus Botanicus dezelfde warmte-koudeopslaginstallatie. Via 425 meter lange buizen gaat het warmte-overschot van het museum linea recta naar de plantenkassen. Gekoeld water van de Hortus loopt via hetzelfde buizenstelsel naar de Hermitage voor het koelen van kunst.

WKO-systeem door Kuijpers Installaties
Met het project 'Tussen Kunst en Kas' worden het 17e-eeuwse pand van de Hermitage en de monumentale Palmenkas van de Hortus Botanicus duurzaam met elkaar verbonden. De basis van dit unieke project werd al in 2009 gelegd. Bij de transformatie van verzorgingshuis Amstelhof tot het museum Hermitage Amsterdam (een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg) legde Kuijpers Installaties een WKO-installatie aan om de expositiezalen te verwarmen en te koelen.

Lange buizen en extreme klimaatverschillen
Eenmaal in gebruik bleek het museum meer koeling nodig te hebben dan verwarming. Wat te doen met het warmte-overschot? Samen met Kuijpers zocht het museum naar een oplossing en die bleek op ruim 400 meter afstand voorhanden te zijn: de kassen met (sub)tropische planten van de Hortus, waar net werd nagedacht over de vervanging van de verwarmingsinstallaties.

De WKO-installatie van de Hermitage wordt nu via buizen verbonden met de Hortus. Een complexe operatie door de relatief forse afstand tussen de twee instellingen. Ook de regeltechniek achter de energiebron is er eentje van de buitencategorie, want de klimaatspecificaties lopen ver uiteen. De subtropische omstandigheden in de Plantenkas van de Hortus en het aanzienlijk koelere klimaat voor de kunst in de Hermitage, worden nu beide geregeld door één duurzame energiebron.

Duurzaam Erfgoedprijs 2016
De WKO-installatie levert de Hermitage en de Hortus een fikse besparing op in gas- en elektriciteitsverbruik en ook de CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk. Duurzaamheid troef dus. Het heeft het museum en de botanische tuin begin dit jaar al de Duurzaam Erfgoedprijs 2016 opgeleverd van de provincie Noord-Holland. Deze prijs is bedoeld voor het meest duurzame concept dat bijdraagt aan een bestendige toekomst voor monumenten. Ook de overheid is lovend over het project. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 'Tussen Kunst en Kas' aangemerkt als voorbeeldproject voor de verduurzaming van rijksmonumenten.

Besparen zonder bouwkundige ingrepen
Deze manier van verduurzamen heeft nóg een waardevol kenmerk: in tegenstelling tot veel andere energiebesparende maatregelen aan rijksmonumenten zijn voor deze gebouwen geen grote bouwkundige ingrepen nodig om een hoog niveau van energiebesparing te bereiken. Daardoor kon de bouwstructuur van het 17e-eeuwse pand van de Hermitage intact blijven.

bron: Nieuwsbrief Vakbeurs Energie 2016, 13-7-2016
Naam: Datum: 26 September 2013 In de gemeente Raalte verwarmt de restwarmte uit gezuiverd rioolwater het water van zwembad Tijenraan. Dit bespaart per jaar ruim 150.000 m3 aardgas. Naar verwachting levert het ook 137.000 kilo minder CO2 op. En bovendien een kostenbesparing van ongeveer 25.000 euro voor het zwembad, dus voor de gemeente.

Om de warmtewinning uit het gezuiverde afvalwater mogelijk te maken, wordt 40.000 liter water per uur vanaf de rwzi door een 600 meter lange leiding gepompt naar het verderop gelegen Tijenraan. Daar is buiten het zwembad een kelder gebouwd waarin alle energie-installaties zijn geplaatst. Via warmtewisselaars wordt 6 tot 7 °C aan het water onttrokken en via 4 warmtepompen verhoogd naar maximaal 43 °C. Vervolgens wordt met dit water de verschillende zwembaden in Tijenraan verwarmd.
bron: Persbericht Groot Salland Waterschap
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.