Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verplaats of verwijder actief koolfilter

Beschrijving

In het water dat gebruikt wordt voor de productie van het zwembadwater kunnen hoge concentraties humus- en huminezuren aanwezig zijn. Die moeten worden verwijderd om de vorming van chlooramines en THM te voorkomen. Daarvoor kan een kool(stof)filter gebruikt worden.

Een kool(stof)filter verwijdert naast humuszuren ook ozon en bijna alle chloorverbindingen. Als nagenoeg geen humuszuren in het voedings- en suppletiewater aanwezig zijn heeft een koolfilter dus nauwelijks nut.

Toepasbaarheid

Ieder zwembad.

Het ligt voor de hand om deze maatregel uit te voeren op een natuurlijk moment in de bedrijfsvoering. Natuurlijke momenten zijn situaties waarin sowieso investering wordt gedaan, bijvoorbeeld groot onderhoud, een geplande renovatie, een verbouwing of vervanging van een kapotte installatie.

Milieuaspecten

Het verwijderen, dan wel verplaatsen of niet plaatsen van een koolfilter in chloorrijk water bespaart water, energieverbruik en desinfectanten (o.a. (Natrium)hypochloriet (actief chloor)).

Financiële aspecten

De kosten bedragen slechts de verwijderingskosten van het filter en het verleggen en verwijderen van een aantal leidingen. De besparing zal aanzienlijk zijn en hangt af van de bezoekersaantallen.

De terugverdientijd is over het algemeen minder dan 1 jaar, situatieafhankelijk kan het iets langer zijn.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.