Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Win warmte terug uit douchewater (douche-wtw)

Beschrijving

De douchewaterwarmtewisselaar (douche-wtw) wint warmte terug uit het douchewater dat anders direct in het riool terecht zou komen. Door koud leidingwater langs het warme afvalwater te leiden, warmt het koude water op. De waterstromen zijn daarbij wel strikt gescheiden. Met de warmtewisselaar kan zowel het water dat naar de boiler gaat als het water dat naar de douches gaat worden voorverwarmd. Het is ook mogelijk alleen het water dat naar de boiler gaat voor te verwarmen.

Toepasbaarheid

Met name toepasbaar bij overdekte zwembaden en in sporthallen waar douches intensief worden gebruikt. Bij onoverdekte zwembaden is de terugverdientijd meestal te lang.

Het ligt voor de hand om deze maatregel uit te voeren op een natuurlijk moment in de bedrijfsvoering. Natuurlijke momenten zijn situaties waarin sowieso een investering wordt gedaan, bijvoorbeeld groot onderhoud, een geplande renovatie, een verbouwing of vervanging van een kapotte installatie.

Milieuaspecten

Moderne douche-wtw’s hebben een gemiddeld rendement van 50%, wat tot grote besparingen kan leiden. In zwembaden en sporthallen met grote sanitaire voorzieningen kan een douche-wtw 35 tot 50% energiebesparing opleveren.

Financiële aspecten

Een enkele douchepijp-wtw verkrijgbaar voor € 300 tot € 500, een douchebak-wtw kost ongeveer € 700. De installatiekosten bij nieuwbouw zijn circa € 50 tot € 100. Bij bestaande bouw hangen de installatiekosten af van de situatie.

Bij toepassing op meerdere douches tegelijk kan een systeem met 4 tot 8 parallel geschakelde warmtewisselaars worden toegepast. De kosten per douche zijn in dat geval lager dan bovengenoemde prijzen.

Veelvuldig gebruik van iedere douche beïnvloedt de terugverdientijd gunstig. Een douchebeurt per dag, betekent een gasgebruik van ongeveer 60 m3 per jaar. Stel dat van een douche elke dag 8 keer gebruik wordt gemaakt, dan wordt er 480 m3 gas per jaar gebruikt. Met een douchewarmtewisselaar wordt tenminste 40% van het gasgebruik bespaard. Dit betekent dan een besparing van 192 m3 gas, ofwel € 128. De douchewarmtewisselaar verdient zich dan in 5 tot 7 jaar terug. Worden meer douchebeurten afgenomen dan is de terugverdientijd korter.

Afvalwaterwarmtewisselaars staan op de Energielijst (2017, code 210804) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 55% (2017) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Infomil, Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.