Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verwarm buitenbad voor met zonnewarmte uit sferische collector

Proces Zwembad

Beschrijving

Er zijn drie soorten collectoren voor zwembaden in de handel:

  1. de plaatcollector
  2. de sferische of bolcollector
  3. en de matcollector.
    De gemiddelde jaaropbrengst per vierkante meter collectoroppervlak varieert voor alle typen zonnecollectoren tussen 0,83 en 0,97 GWh. Deze tip gaat over sferische collectoren. Zie voor andere collectoren tip Verwarm douchewater voor met zonnewarmte en Zonneboiler.

Voor buitenzwembaden hebben sferische collectoren twee voordelen:

  1. Sferische en matcollectoren zijn zo ontworpen dat een grote hoeveelheid water in korte tijd een beetje opgewarmd wordt. Dit in tegenstelling tot een plaatcollector met zonneboiler die een kleine hoeveelheid water naar een hoge temperatuur brengt.
  2. In tegenstelling tot vlakkeplaatcollectoren of matcollectoren is het niet nodig de bolvormige collectoren onder een hoek op het zuiden te richten, omdat door de sferische vorm de hellingshoek al 15° is.

Het aantal collectoren nodig om het zwembad op een aanvaardbare temperatuur te brengen, hangt voornamelijk af van de oppervlakte van het zwembad, het al of niet gebruiken van zwembadafdekking en de geografische ligging van het zwembad. Een luwe, zonnige ligging (zonder schaduw) heeft de voorkeur.

Als richtlijn geldt, dat (afhankelijk van het rendement van de collector) ongeveer 1/3 van de wateroppervlakte aan collectoroppervlakte moet worden geïnstalleerd.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij buitenbaden met voldoende en geschikte ruimte om deze voorziening aan te brengen. Extra interessant als het zwembad het badseizoen wil verlengen.

Een sferische collector is niet geïsoleerd. Het temperatuurverschil tussen het zwembadwater en de buitenlucht in de zomer is zo klein dat warmte-isolatie van een zonnecollector niet noodzakelijk is. Voor een overdekt zwembad dat ook buiten het zomerseizoen wordt gebruikt is dit wel relevant.

Het ligt voor de hand om deze maatregel uit te voeren op een natuurlijk moment in de bedrijfsvoering. Natuurlijke momenten zijn situaties waarin sowieso investering wordt gedaan, bijvoorbeeld groot onderhoud, een geplande renovatie, een verbouwing of vervanging van een kapotte installatie.

Milieu aspecten

Energiebesparing voor de verwarming van zwembadwater.

Bij zwembaden die werken met een WKO of stadsverwarming zal de energiebesparing aanzienlijk lager liggen en tot een (veel) langere terugverdientijd leiden.

Financiële aspecten

De investering is (enkele) duizenden euro’s per collector,
Terugverdientijd is situatieafhankelijk, veelal minder dan 5 jaar, onder andere door een langer badseizoen.

Deze maatregel staat op de Energielijst (2019, codes 250101 en 250103) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.
Naast dit fiscale voordeel zijn er vaak gemeentelijke of provinciale subsidies beschikbaar.

Bron: Infomil, SunDisc

Naam: Datum: 18 juli 2008 Openluchtzwembad ’t Baafje in Heiloo heeft de grootste zonne-installatie in Nederland. 130 sferische collectoren zorgen voor aangenaam zwembadwater (± 22 °C). De collectoren van elk 2,30 meter doorsnee bestaan uit opgerolde, met water gevulde kunststof slangen, die op een pergola zijn aangebracht. De slangen van elke schotel zijn verdeeld in drie circuits van gelijke lengte, wat een betere warmteoverdracht mogelijk maakt. Elke collector weegt leeg circa 50 kilo en is gevuld met circa 80 liter water. De maximale werkdruk ligt op zes bar. Een regelaar meet de temperatuur van het bassin en stuurt, afhankelijk van de vraag naar warmte, water naar de zonnecollectoren.

Volgens gegevens van de fabrikant haalt deze zonnecollector een rendement van ruim 45% over de periode mei tot september. In het vroege voorjaar zouden rendementen van 86% en hoger haalbaar zijn. De jaarlijkse gasbesparing is naar verwachting 87.000 m3 per jaar.

Bron: Technisch Weekblad
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.