Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Productie warm tapwater op afnamepunt

Beschrijving

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

Productie van warm tapwater gebeurt vaak centraal in een gebouw, bijvoorbeeld bij de CV-ketel. Het warme water wordt dan vaak over een lange afstand door het gebouw getransporteerd voordat het op het afnamepunt is. Hierdoor gaat veel warmte verloren via de leidingen.

Produceer warm tapwater op het afnamepunt en houdt leidingdiameters klein.

Bijkomend voordeel is dat de kans op vorming van de legionellabacterie tot een minimum beperkt blijft.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij een nieuwe warm tapwaterinstallatie of renovatie van de bestaande installatie.

Milieu aspecten

Er gaat minder warmte verloren via de leiding en er is minder energie nodig doordat er geen circulatieleiding op temperatuur gehouden hoeft te worden. Ook is het waterverbruik lager door kortere aanlooptijden.

Financiële aspecten

Het produceren van warm tapwater op de plaats waar dit gebruikt wordt, bespaart circa 10% energie in vergelijking met het opwekken op een andere plaats. De kosten zijn in vergelijkbare orde lager. Als gebruik wordt gemaakt van een centraal systeem, zijn er wel meerkosten voor een extra geiser of boiler. De terugverdientijd is minder dan vijf jaar.

Aanvullende informatie

Verklein niet alleen de afstand tussen tappunt en warmwaterproductie af, maar stem ook het volume van de boiler af op de benodigde hoeveelheid warm water. Zie ook de tip Productie warm tapwater afstemmen op behoefte.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.