Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte i.p.v. elektrische infrarooddroger

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Grafische industrie, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Vervang elektrische (infra rood-) droger door gasgestookte droger.

Gasgestookte systemen worden gepromoot als alternatief voor elektrische omdat ze efficiĆ«nter zijn. Elektrische apparaten hebben weliswaar een verwarmingsrendement van zo’n 100% (alle elektriciteit wordt warmte), maar het rendement van de elektriciteitscentrale is minder dan 60%. Gasgestookte systemen hebben een rendement van 80 tot 110%. De energiekosten voor gas zijn over het algemeen ook lager dan voor elektriciteit (al is dat aan het veranderen nu de overheid met hogere energiebelasting op gas het gasverbruik ontmoedigt). Derde voordeel is dat met gas grote vermogens makkelijk te realiseren zijn. Echter, aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur toch voor elektrisch en maak gebruik van echte groene stroom. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

Toepasbaarheid

De maatregel is van toepassing voor de grafische industrie (bij bijv. een droger achter een rotatiepers) en bij kleinere droogsystemen, zoals bij lamineerbedrijven.

Milieu aspecten

Deze maatregel leidt tot een netto energiebesparing.

Financiƫle aspecten

De meerkosten voor deze andere techniek zijn afhankelijk van het systeem. Dit levert een besparing van circa 60% op de energiekosten voor droging. De terugverdientijd is, afhankelijk van de situatie, 3 tot 7 jaar.

Gasgestookte infraroodpanelen staan op de Energielijst (2019, code 220703) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.