Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

HRe-ketel

Beschrijving

Een HRe-ketel (of micro-WKK) wekt naast warmte ook elektriciteit op. Wanneer de ketel aanspringt wordt niet alleen het water voor de verwarming en het warm tapwater verwarmd, maar wordt ook elektriciteit opgewekt. Deze elektriciteit benut u direct in het bedrijf of wordt, wanneer de elektriciteitsvraag laag is, teruggeleverd aan het net.

Toepasbaarheid

Een HRe-ketel is toepasbaar als de oude ketel (HR of VR) aan vervanging toe is (>15 jaar oud). Kies alleen voor een HRe-ketel wanneer er tegelijk behoefte is aan warmte en elektriciteit. Een HRe-ketel kan al rendabel zijn vanaf een gasverbruik >2.000 m3.

een HRe-ketel is het meest interessant in een cascade-opstelling, omdat de ketel dan relatief veel draaiuren maakt.

Er zijn (combi-)HRe-ketels beschikbaar tot een vermogen van ca. 28 kW. Wilt u een hoger vermogen, sluit dan meerdere ketels aan op een cascadesysteem, desgewenst met een HR- of VR-ketel erbij. Een combi-HRe-ketel kan niet gecombineerd worden met een HR- of VR-ketel.

Milieu aspecten

Een HRe-ketel gebruikt meer gas dan een gewone HR-ketel, maar dit levert behalve warmte ook elektriciteit op.
Als een gewone HR107-ketel per jaar 1.510 m3 gas gebruikt om een pand warm te stoken, dan gebruikt de HRe-ketel voor diezelfde hoeveelheid warmte 1.750 m33 gas (240 m3 meer). Maar daarmee produceert hij ook 2.300 kWh elektriciteit en die hoeft dan niet door de elektriciteitscentrale te worden gemaakt.

Het extra gasgebruik zorgt dus voor extra CO2-uitstoot bij de gebruiker, maar de besparing in de elektriciteitscentrale overtreft dat: netto bespaart deze HRe-ketel 850 kg CO2 per jaar.

Financiële aspecten

Een HRe-ketel kost circa € 11.000 (25 kW CV vermogen, incl. installatie) tegenover € 2.100 voor een ‘gewone’ HR-ketel.

Bij een gasverbruik voor verwarming van 5.250 m3 per jaar levert de ketel een opbrengst van circa 6.900 kWh gedurende het stookseizoen. Dat levert dan een besparing van ongeveer € 1.110 per jaar op de energierekening. De terugverdientijd in dit voorbeeld ligt rond de 8 jaar. De financiële opbrengst is sterk afhankelijk van het gasverbruik, een HRe-ketel met een te grote capaciteit is een slechte investering.

HRe ketels staan op de Energielijst (2017, code 231001) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 55% (2017) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Milieucentraal, Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.