Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Scheiden van papier in meerdere fracties

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Grafische industrie, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Scheid papier in de fracties: wit (schoon), afsnede, bont en gelamineerd/rest. Zorg voor een goede uitleg van de inzamelaar om afkeur van containers te voorkomen.

Toepasbaarheid

Scheiden is toepasbaar indien er voldoende ruimte is om de verschillende fracties te verzamelen en er voldoende papierafval vrijkomt. Scheiden loont als in het grafisch productieproces meer dan 4 m3 papier per week vrijkomt.

Milieu aspecten

Minder nieuwe houtvezels nodig voor aanmaak nieuw papier, door hoogwaardigere recycling van afvalpapier.

Financiële aspecten

Loont voor vrijwel elk bedrijf omdat de opbrengsten van gescheiden papierfracties hoger zijn dan van gemengd papier. De marktprijzen fluctueren echter sterk. Medio 2012 leverde deze scheiding voor een drukkerij met 2 persen en 2 snijmachines € 60 per week extra op voor oud papier.

Aanvullende informatie

  1. Papier Recycling Nederland
  2. Vragen over inzamelmiddelen en inzamelaars van oud papier: Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.