Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

HR-blaaspistool of stofzuiger

Proces Perslucht
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Onderwijs, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Bouw - schilders en onderhoud, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Een conventioneel blaaspistool verbruikt 120 liter perslucht per minuut. HR-pistolen voor blazen verbruiken voor hetzelfde effect de helft van de perslucht. De nozzle (blaasmond) in deze HR-blaaspistolen is beter waardoor de efficiëntie toeneemt. De Nozzle zorgt ervoor dat een laminaire stroming (parallel aan de opening) of een vortexstroming (als een tornado) ontstaat. Dit is veel effectiever dan de referentiesituatie van een turbulente stroming, waarbij niet alle lucht even effectief in de blaasrichting voortbeweegt.

Stofzuigers zijn efficiënter dan HR-pistolen. Behalve energiebesparing leveren deze ook een verbetering van de arbeidsomstandigheden ten aanzien van stof en geluid. Een stofzuiger neemt wel extra ruimte in. Voorzie de stofzuiger van een HEPA filter (High Efficiency Particulate Air). Deze reduceert de kans op allergische reacties door stofzuigen.

HR-blaaspistolen zijn inmiddels gangbaar geworden, waardoor ze niet met HR worden aangeduid. Vraag aan de leverancier hoeveel lucht het blaaspistool gebruikt. Daarmee kan je aanschafkosten en voordeel tegen elkaar afwegen.

Toepasbaarheid

Een HR-blaaspistool is toepasbaar op een natuurlijk vervangmoment van een blaaspistool. Een stofzuiger is algemeen toepasbaar, indien er voldoende ruimte beschikbaar is.

Milieu aspecten

Perslucht is een dure vorm van energie. Van de toegevoegde hoeveelheid energie wordt gemiddeld 3 tot 5% gebruikt voor het opbouwen van druk en 96% komt vrij als warmte. Er kan dus snel veel energie worden bespaard. Gebruik van een goed blaaspistool met een aangepaste nozzle verbruikt tot 50% minder perslucht. Vervangen van blaaspistolen door stofzuigers is energiezuiniger en verbetert de arbeidsomstandigheden ten aanzien van stof en geluid.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

De aanschafprijs van een HR blaaspistool is circa € 15. De besparing is 50% van het energieverbruik van een conventioneel blaaspistool. Een HR blaaspistool verbruikt circa 60 liter perslucht per minuut, waar een conventioneel blaaspistool 120 liter per minuut verbruikt. De terugverdientijd is 2 tot 3 jaar.

De aanschaf van een stofzuiger is € 100 tot € 200. Het energieverbruik van een stofzuiger ligt in de orde van enkele procenten van het energieverbruik van een conventioneel blaaspistool. Als een 1000 Watt stofzuiger elke dag een kwartier wordt gebruikt, 250 dagen per week, resulteert dat in een verbruik van circa 62,5 kWh ofwel circa € 15. De terugverdientijd is minder dan een jaar.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.