Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte infrarooddrogers

Beschrijving

Bij de droger komt veel warmte vrij. Vaak wordt deze warmte direct naar buiten toe afgevoerd. Gebruik de warmte van de droger ’s winters voor ruimteverwarming of om de toevoerlucht van de droger voor te verwarmen. Plaats een warmtewisselaar in het afvoerkanaal naar buiten, zodat de warmte gebruikt kan worden om de ruimtes te verwarmen of blaas de warme lucht direct de te verwarmen ruimtes in. Liggen de afvoer- en de aanzuigkanalen van de drooglucht dicht bij elkaar, plaats dan een kruisstroom warmtewisselaar zodat de warmte uit de afvoer overgedragen kan worden op een centrale luchttoevoer van de droger.

Toepasbaarheid

De maatregel is van toepassing voor de grafische industrie: op een droger die geplaatst wordt achter een rotatiepers, maar ook op kleinere droogsystemen, zoals bij lamineerbedrijven. Ook kan de maatregel in de autobranche (autoschadeherstel) worden toegepast.

Toepasbaar wanneer met de restwarmte aanvoerlucht kan worden voorverwarmd of wanneer de warmte gebruikt kan worden voor ruimteverwarming. Toets de luchtkwaliteit altijd aan de arbo-eisen wanneer warme lucht direct de werkplaats ingeblazen wordt. Vooral m.b.t. de maximale concentratie VOS in de lucht. Wordt deze concentratie te hoog, dan is extra ventilatie noodzakelijk.

Milieu aspecten

Deze maatregel beperkt het energieverbruik van de droger of het energieverbruik voor ruimteverwarming.

Financiële aspecten

Hergebruik van restwarmte van de drogers voor ruimteverwarming bespaart 1.000 tot 3.000 m3 aardgas, afhankelijk van het aardgasgebruik van uw bedrijf. Kosten voor aanpassingen aan het systeem om de warmte te kunnen hergebruiken zijn circa € 1.000. De terugverdientijd is 1 tot 2 jaar.

Hergebruik van restwarmte van de drogers voor opwarmen van de invoerlucht van de drogers bespaart 10.000 tot 25.000 kWh (bij 500 m3 lucht per uur). Kosten voor aanpassing van het systeem zijn € 1.000. De terugverdientijd is minder dan 1 jaar.

Een warmtewisselaar voor het benutten van afvalwarmte voor gebouwverwarming (2019, code 210803) of in het proces (2019, code 220814) staat op de Energielijst en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.