Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verwarm douchewater voor met zonnewarmte

Proces (warm) water

Beschrijving

Zonnewarmte kan het douchewater (voor)verwarmen.
Maak gebruik van een sferische zonnecollector (zie tip Verwarm buitenbad voor met zonnewarmte uit sferische collector) of een zonneboiler (zie tip Zonneboiler)

Toepasbaarheid

Van belang is dat voldoende ruimte aanwezig is om deze voorzieningen aan te kunnen brengen.
De sferische collectoren of heatpipes van de zonneboiler kunnen worden aangebracht op het terrein of op bijvoorbeeld platte daken. Een luwe, zonnige ligging (zonder schaduw) heeft de voorkeur.

Het ligt voor de hand om deze maatregel uit te voeren op een natuurlijk moment in de bedrijfsvoering. Natuurlijke momenten zijn situaties waarin sowieso investering wordt gedaan, bijvoorbeeld groot onderhoud, een geplande renovatie, een verbouwing of vervanging van een kapotte installatie.

Milieuaspecten

Besparing op energie voor verwarming tapwater.

Financiële aspecten

Deze voorzieningen variëren qua aanschaf en installatie sterk in aanschafkosten en rendementen.

  1. Sferische zonnecollector, enkele duizenden euro’s per collector.
  2. Zonneboiler, vanaf € 5000 (met opslagvat 1.000 liter). Weliswaar hogere aanschafkosten, maar ook een veel hoger rendement.

Deze maatregel staat op de Energielijst (2019, codes 250101 en 250103) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.
Naast dit fiscale voordeel zijn er vaak gemeentelijke of provinciale subsidies beschikbaar.

Bron: Infomil

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.