Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Win meer warmte terug uit ventilatielucht zwembad

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Zorg - zorginstellingen, Sport - zwembaden, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Zorg - kinderdagverblijven

Beschrijving

In een zwembad wordt de binnenlucht continu ververst (standaard 5-7 maal per uur). De vochtige, vuile lucht uit de ruimte wordt afgevoerd. Eenzelfde hoeveelheid schone en voorverwarmde lucht wordt gefilterd en vervolgens toegevoerd. Een wtw-installatie zorgt ervoor dat de warmte uit de af te voeren lucht wordt overgedragen aan de verse toe te voeren (koudere) (buiten)lucht. Afhankelijk van het soort wtw-installatie kan 40 tot 80% van de warmte behouden blijven. In de zomer kan zo ook koude worden teruggewonnen.

Voor zwembaden zijn er 3 energiebesparende opties ten opzichte van een twincoil wtw-systeem:

  1. (Enkele) kruisstroom warmtewisselaar
  2. Dubbele kruisstroom warmtewisselaar
  3. Dubbele kruisstroom warmtewisselaar met dwars-systeem

In een zwembad bevindt de warmtewisselaar zich in de luchtbehandelingskast. Met een enkele kruisstroom warmtewisselaar in de luchtbehandelingskast kan 50 tot 60% van de warmte terug gewonnen worden. Deze optie is in de praktijk niet heel interessant omdat een dubbele kruisstroom warmtewisselaar zich sneller terug verdient (optie 2, zelfs als de luchtbehandelingskast nog niet aan vervanging toe is). Hierbij wordt op twee plekken warmte uitgewisseld en kan tot wel 80% warmte terug gewonnen worden. De dubbele kruisstroom warmtewisselaar heeft wel een hogere luchtweerstand ten opzichte van de enkele kruisstroom warmtewisselaar. Ventilatoren moeten daarom een groter vermogen hebben.
Om nóg meer warmte terug te winnen kunnen meerdere luchtbehandelingskasten op elkaar aangesloten worden (optie 3). Op deze manier kan warme afvoerlucht uit ruimtes die geen warmteterugwinning nodig hebben (technische ruimtes bijvoorbeeld) nuttig gebruikt worden voor ruimtes waarvan de lucht wel verwarmd ingevoerd moet worden (het zwembad). Door luchtbehandelingskasten te combineren kan tot 10% extra warmte terug gewonnen worden.

Zie ook de tip Win warmte terug uit ventilatielucht voor uitgebreide informatie (algemene toepassing, ook in kantoren) en de verschillende soorten wtw-installaties.

Toepasbaarheid

Voor overdekte zwembaden die een twincoil warmteterugwinsysteem hebben, waarvan de luchttoevoer en luchtafvoer nabij elkaar liggen en niet door bouwkundige elementen gescheiden worden. Optie 3 is alleen toepasbaar als er meerdere luchtbehandelingskasten aanwezig zijn.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Een kruisstroomwarmtewisselaar staat diagonaal in de luchtbehandelingskast. Op elk vlak van de vier vlakken is een ander kanaal aangesloten. Het kanaal met de aangezogen koude buitenlucht is veelal geïsoleerd om condensvorming tegen te gaan. Een luchtbehandelingskast die in gebruik is mag niet worden geopend. Vaak staat op de zijkant van elke module wat de functie is. Als aan de buitenkant van de luchtbehandelingskast niet staat welke modules deze bevat (voor verwarmen, koelen, ont- en bevochtigen en warmteterugwinning), kunnen installatietekeningen mogelijk uitkomst bieden.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor ruimteventilatie zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren van instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.