Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Drukkerij de Bij

"We waren zo enthousiast dat we zijn overgegaan naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering"

Norbert van Schie, Drukkerij de Bij

onze missie

Drukkerij de Bij staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Concreet betekent dit ondermeer dat we streven naar producties die het minst belastend zijn voor mens en milieu. Na het uitvoeren van vele besparende maatregelen, waren we zo enthousiast dat we zijn overgegaan naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

maatregelen

Duurzaam ondernemen is voor mij in eerste instantie begonnen met kostenreductie. Dit leidde tot besparingen van energie, chemie, schoonmaakmiddel en afval. Door onze werkwijze en investeringen aan te passen, bespaarden we niet alleen kosten, maar realiseerden we ook voordelen voor milieu en medewerkers. De meest makkelijke kostenbesparende maatregel in ons bedrijf was vervanging van de oude TL buizen door energiezuinige T5 TL buizen. Ook investeerden we in een nieuwe pers die geen alcohol gebruikt en in een elektrische auto.

Met de Milieubarometer monitoren we onze milieuprestatie. Een onderdeel hiervan is de CO2-emissie. Deze emissie is door de genomen besparende maatregelen al behoorlijk gedaald. We waren zo enthousiast dat we zijn overgegaan naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dit betekent dat we de resterende CO2-uitstoot compenseren door te investeren in een project in Thailand. Daar wordt methaan uit industrieel afvalwater gehaald en gebruikt als brandstof voor de verwarmingsinstallatie van de betreffende fabriek. Dit methaan zou in de atmosfeer ruim twintig keer meer schade aanrichten dan eenzelfde hoeveelheid CO2. Omdat er minder stookolie nodig is, verbetert het project ook de lokale luchtkwaliteit.

kosten en baten

De kosten van onze CO2-compensatie zijn 9 euro per ton CO2. Omdat onze CO2-uitstoot nog steeds afneemt door besparende maatregelen, betalen we ieder jaar minder voor de compensatie. Netto bespaart de klimaatneutrale bedrijfsvoering ons kosten doordat we besparende maatregelen hebben genomen. De vervanging van de 130 oude TL buizen verdient zich bijvoorbeeld snel terug.  We besparen hiermee 2.000 euro aan stroom per jaar. De investering hadden we er in 1,5 jaar uit.

Ook krijgen we extra omzet door duurzaam  ondernemen. Sommige klanten zijn actief op zoek naar duurzame leveranciers. Het leuke van duurzaam ondernemen is dat ook de medewerkers zien dat duurzaam ondernemen goed is voor je bedrijf. De kers op de taart was dat we begin 2012 de DAMprijs Westpoort hebben gewonnen (DAM staat voor DuurzameAmsterdammers in het MKB).

organisatie

We meten ons CO2-uitstoot jaarlijks met de Milieubarometer. We werken met GroenBalans samen om de CO2 te compenseren. De medewerkers hebben unaniem het project in Thailand uitgekozen uit een lijstje van projecten.

Drukkerij de Bij is een full-service bedrijf, sign, digitaaldrukken, offset t/m 52 x 72 cm.

Aantal medewerkers: 12

Internet: http://www.debij.nl/