Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Drukkerij Pascal

Bezorgen in de binnenstad met elektrische auto en fietskoeriers

Frans Boon, Drukkerij Pascal

Missie

Voor ons is duurzaam ondernemen vooral bewust zijn van de keuzes die je kunt maken. En bij de keuzes die je maakt rekening houden met toekomstige generaties. Geld is daarbij slechts een aspect, en zeker niet altijd leidend. Door op een verantwoorde manier met de mogelijkheden van dit moment drukwerk te maken, met veel aandacht voor People-Planet- Profit, willen wij een (bescheiden) bijdrage leveren aan de kwaliteit van samenleven. Onze leus is “drukwerk =verbinding”.

Maatregelen

In iedere stap van het drukproces kijken we hoe het beter en duurzamer kan. Veel van onze investeringen zijn vooral gericht op duurzaamheid, zoals onze drukpers (2007) en chemievrije platenmaker (2009). Ook hebben we milieuvriendelijke inkten en duurzame wasmiddelen en gebruiken we papier dat niet alleen FSC gecertificeerd is, maar ook door andere keurmerken als PEFC of het Europese Eco-Label is goedgekeurd. Ons afval sorteren we en laten we afvoeren door bedrijven die een milieuvriendelijk verwerkingsproces hebben. Het drukwerk dat per fiets kan worden bezorgd, levert onze fietskoerier Gijs persoonlijk bij de klanten.

Onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid is de aanschaf van 16 zonnepanelen op het dak van de drukkerij. De opbrengst van de panelen (circa 3.000 kWh) wordt gebruikt om een elektrische bestelauto te laten rijden in de binnenstad voor het leveren van drukwerk.

Kosten en baten

Bij de keuze voor de elektrische auto is doorslaggevend geweest dat wij willen bijdragen aan het verminderen van de fijn stof problematiek in de binnenstad. De benodigde elektriciteit wordt zichtbaar duurzaam opgewekt, de buurt is jaloers op onze zonnepanelen. Op deze manier proberen wij ons merk sterker te maken, en de meerwaarde die dit oplevert is moeilijk in geld uit te drukken. De terugverdientijd laten wij minder zwaar meewegen bij onze beslissing, we investeren in de toekomst.

Organisatie

Omdat onze drukkerij te weinig dagelijkse ritjes heeft in de binnenstad, hebben wij samenwerking gezocht met de Utrechtse Fietskoerier. Twaalf mannen en vrouwen, vooral studenten  die samen als kollektief een fietskoeriersbedrijf runnen. Als proef gaat de Fietskoerier030 de ritjes plannen (daar hebben zij heel veel ervaring mee) en zorgen zij voor een chauffeur. De drukkerij draagt de kosten van aanschaf van de auto en de panelen. Dit geeft mooie reclame in de stad voor twee bedrijven die een groot hart dragen voor een betere leefomgeving.

Onze samenwerking met de Fietskoerier is een vorm van ‘sociale innovatie’, ook een belangrijk onderdeel van MVO. Wij wisselen ervaringen en tips uit met collega-drukkerijen in de duurzaamheidskring Midden-Nederland.

Drukkerij Pascal is sinds 1974 gevestigd in de oude binnenstad van Utrecht. Onze klanten zitten vooral in de stad en directe omgeving. We maken veel drukwerk voor non-profitorganisaties, onderwijs, theater en een duurzame bank.

aantal medewerkers: 5

Internet: http://drukkerij-pascal.nl/