Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Drukkerij van de Water

"Wij willen een voorbeeld zijn door gebruik van duurzaam geproduceerd papier en milieu- en maatschappelijk bewust werken"

Edgar Willemse, Drukkerij van de Water

onze missie

Onze visie op ondernemen is actief meebewegen, alert inspelen op ontwikkelingen, voortdurend innoveren en waar mogelijk milieubesparende maatregelen nemen. Dat alles met maar één doel: de klant aangenaam verrassen, meer nog dan alleen maar tevreden stellen en onze medewerkers een prettige en veilige werkomgeving bieden. Ons kwaliteitsmanagementsysteem en aandacht voor Arbo en Milieu zijn samen met onze know-how de ingrediënten waardoor wij de juiste partner voor onze klanten zijn.

maatregelen

Wij maken ons hard om zoveel mogelijk orders op FSC-gecertificeerd papier te drukken, dus niet alleen als de klant erom vraagt. Ons automatiseringssysteem en verkoopapparaat is zijn hier helemaal op ingespeeld. We zijn trots dat ongeveer 60 procent van onze opdrachten (circa 1.000 orders per jaar) geheel wordt verwerkt op FSC-materiaal. Dit is papier dat wordt gemaakt uit hout en pulp dat duurzaam wordt geproduceerd volgens de richtlijnen en controles van de Forest Stewardship Council (FSC).

We werken al sinds 1998 met de Milieubarometer om de milieubelasting van onze bedrijfsvoering in kaart te brengen. Ons snijverlies (papier) hebben we stevig in de hand en we hebben een intern systeem om fouten zichtbaar te maken, waardoor er meer aandacht is voor preventie. Resultaat hiervan is dat wij vergeleken met andere drukkerijen erg weinig papierverlies hebben (25%). Door onze inspanningen op gebied van afvalscheiding en -preventie hebben we ons ongesorteerd bedrijfsafval met 80% kunnen verminderen.

Wij betrekken onze medewerkers zoveel mogelijk bij het bedenken en uitwerken van besparingsmaatregelen. Op het gebied van energie heeft dit geleid tot het één voor één opstarten van de machines in de ochtend, om onnodig hoge pieken te voorkomen, en het apart schakelen van een rij verlichting in de drukkerij, zodat vroeg in de ochtend niet direct alles aan hoeft. Ook hebben we onze traditionele TL-verlichting vervangen door energiezuinige Hoog Frequente (HF)-T5 verlichting wat een besparing opleverde van minimaal 22.000 kWh per jaar.

 

kosten en baten

Hoeveel we besparen door de uitval in de gaten te houden, is moeilijk in geld uit te drukken, maar daarin zit zeker een deel van de winst van het bedrijf. Sinds onze start met de Milieubarometer is onze milieubelasting met bijna 60% gedaald.

De investeringskosten van de energiebesparende maatregelen zijn gering ten opzichte van de baten. Onze nieuwe verlichting bijvoorbeeld bespaart jaarlijks ongeveer 70% op de energiekosten van verlichting en de investering verdiende zich in 16 maanden terug!

organisatie

Van de Water is al jarenlang actief lid van de Milieucirkel Breda en stond aan de start van Grafimedia Rijnmond MVO. De bijeenkomsten zijn zeer inspirerend en geven veel ideeën om nog meer besparingen te realiseren. We organiseren jaarlijks workshops voor het hele bedrijf, om ons personeel bij de les te houden op gebied van “groen denken en ze zelf te laten participeren in innovatie. Bekijk hier onze film over MVO. Iedereen heeft een kalender met daarin een boekje met onze regels en instructies om netjes, veilig en milieubewust te werken. We maken gebruik van de Milieubarometer om de jaarlijkse vorderingen in onze milieuprestatie zichtbaar te maken. Eén van de voordelen van dit instrument is dat je ook gelijk voldoet aan de wettelijke plicht voor registratie van milieugegevens.

Van de Water is een modern grafisch bedrijf dat vanuit Schiedam haar producten met name afzet in Nederland en België. Van de Water Druk is gespecialiseerd in formulieren, full-colourdruk en huistijl-producties.. Van de Water Repro in het printen, van poster en canvasdoek tot visitekaartje en brochures. Van de Water Media ontwikkelt internetapplicaties en Mobile Apps voor Mac en Android.

Aantal medewerkers: 24

Internet: http://www.vandewater.nl/