Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Hollandridderkerk

"Bewustwording is een noodzakelijke factor bij duurzaam ondernemen."

Marten Veenstra, directeur Hollandridderkerk

Missie

Bewustwording bij alle medewerkers, maar ook bij klanten en leveranciers, is een noodzakelijke factor bij duurzaam ondernemen. Sinds april 2011 zijn wij ISO14001-gecertificeerd. Ons milieubeleid voorziet in het verminderen van de milieubelasting door onze eigen organisatie en het positief benvloeden van onze klanten en leveranciers.

Maatregelen

Dat wij milieu belangrijk vinden uit zich onder andere in de toepassing van productieprocessen die het milieu zo min mogelijk belasten, energiebesparing, vermindering van het aantal transportkilometers, inkopen van verantwoord papier en het beperken en het op een verantwoorde manier verwerken van afvalstromen.

Ons machinepark moet blijven draaien, maar op een verantwoorde manier. Daarom zullen wij in 2013 overstappen op Windkracht220 van Essent. Windkracht220 is stroom die voor 100% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. Dit is n van de schoonste vormen van groene energieopwekking, omdat hierbij geen CO2 vrijkomt.

Als productiebedrijf produceren wij naast kwalitatief hoogstaande producten ook afval. Door het maken van de juiste afspraken met de afvalverwerkingsbedrijven kunnen wij de diverse afvalsoorten veel meer en nog beter scheiden.

Na deze besparingen blijven we toch nog wat CO2 uitstoten. Deze CO2-uitstoot compenseren we. Om het effect van onze 'transportbelasting' te compenseren, nemen wij sinds 1 januari 2009 deel aan het programma van de Climate Neutral Group, waardoor onze transporten klimaatneutraal plaatsvinden.

Organisatie

Sinds 2001 maken wij gebruik van de Milieubarometer om onze milieuprestatie zichtbaar te maken. En van de voordelen van dit instrument is de ingebouwde CO2-meter, waarmee we sinds 2010 onze jaarlijkse CO2-emissie-inventarisatie opstellen. Deze inventarisatie voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder en wordt jaarlijks geverifieerd door een certificatie-instelling.

Mede aan de hand van de Carbon footprint worden (milieu-)doelstellingen en energiereductie-maatregelen opgesteld voor de korte en de lange termijn. Wij hebben ons ten doel gesteld om onze totale CO2-uitstoot jaarlijks met 2 % te verminderen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het energiereductieprogramma, dat wij voor de certificering voor de CO2-prestatieladder hebben opgesteld, biedt hierin ondersteuning, waarbij bewustwording bij alle medewerkers een noodzakelijke factor is.

Aan onze leveranciers stellen wij hoge eisen, evenals aan de door hen geleverde producten en diensten. Deze hoge eisen stellen wij vanzelfsprekend ook aan onze eigen organisatie en de diverse processen. Mede daarom ontwikkelen wij alternatieve en minder milieubelastende applicaties en concepten voor onze klanten.

Hollandridderkerk is een innovatief grafimediabedrijf dat haar relaties professionele ondersteuning biedt bij hun publishing- en communicatieactiviteiten. Deze activiteiten en de door ons geboden (maatwerk-)oplossingen leiden tot de productie van documenten en informatiedragers en de inrichting van content management processen. Onze toegevoegde waarden stellen onze relaties in staat een hoger rendement te behalen.

Aantal medewerkers: 114

Internet:
http://www.hollandridderkerk.nl/