Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld De Klerk Werkendam

“Hergebruik van materialen bespaart veel CO2

Lennard van Anrooij, De Klerk Werkendam

Missie

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-reductie. Die gedachte is bepalend bij de vervanging van ons wagenpark en materieel. We verantwoorden het criterium duurzaamheid in onze werkplannen en werken bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met het milieu.

Maatregelen

We zijn actief bezig met energiebesparing en verduurzaming van onze werkzaamheden. Een belangrijke maatregel is het vervangen van de klimaatregelingen in de serverruimte en op het hoofdkantoor. Deze zijn nu energiezuinig. Daarnaast vervangen we de verlichting in de bedrijfspanden door hoogfrequente TL’s. Op de kosten en uitstoot van vervoer besparen we door aanschaf van energiezuinige voertuigen.

Naast energiebesparende maatregelen letten we ook bij inkoop op duurzaamheid. Dit gebeurt in het klein, doordat we alleen papier inkopen met een milieukeurmerk, maar ook in het groot, door het aansluiten bij het Bouw en Hout Convenant (zie bovenstaande foto van tekenen convenant) over de inkoop en toepassing van gecertificeerd duurzaam hout. Beter dan duurzaam inkopen is het hergebruiken van materialen in projecten. We hebben een ketenanalyse uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre gerecycled hout duurzamer is dan bijvoorbeeld kunststof en staal. Uit de ketenanalyse die we hebben gedaan voor de CO2-Prestatieladder volgde dat het toepassen van gerecycled hout leidt tot een besparing van de CO2-uitstoot van 97% ten opzichte van de stalen variant met kunststof wrijfstrippen.

Kosten en baten

We hebben berekend dat de energiezuinige airco’s in het hoofdkantoor een 65% lager energieverbruik hebben. Dit komt neer op een besparing van ongeveer 9.500 kWh per jaar. Het verduurzamen van het wagenpark heeft geleid tot 1% minder brandstofverbruik, terwijl er 6% meer voertuigen zijn. Hergebruik van materiaal kan in een van onze lopende projecten circa 1.600 ton CO2-uitstoot besparen. Door materialen die vrijkomen uit het project, zoals beton, steen, zand opnieuw in te zetten in het project. Zo kunnen bijvoorbeeld vrijkomende betonproducten worden gebroken en hergebruikt als funderingsmateriaal onder de aan te leggen weg. Door dit materiaal hiervoor te gebruiken wordt bespaard op de aanvoer van slakken die in het ontwerp waren voorzien.

Organisatie

We zijn sinds maart 2013 gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. In de voorbereiding hiervoor hebben we veel duurzame maatregelen genomen. Ook de cursus Duurzaam Ondernemen in Werkendam hielp daarbij. Uit de CO2-inventarisatie met de Milieubarometer is gebleken welke activiteiten de grootste bijdrage leveren aan onze CO2-footprint. Met verduurzamen van het wagenpark, koeling en verlichting zetten we nu grote stappen. Door duurzaamheid op de agenda te zetten van werkoverleggen houden we de aandacht voor duurzaamheid vast en blijven we nieuwe maatregelen nemen.

De Klerk Werkendam omvat drie takken; de Klerk Waterbouw, de Klerk Bouwbedrijf en de Klerk Staalconstructie. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op waterbouw. De staalbouwtak vervaardigt o.a. dukdalven en bruggen, de waterbouwtak sluizen, bagger en heiwerk. De bouwtak richt zich op utiliteitsbouw, scholen, winkels en woningcomplexen.  

Aantal medewerkers: 136 

Website: http://www.deklerkbv.nl/