Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Krinkels

“We zijn een duurzame koploper in onze branche!”

Daan van Schijndel, Krinkels

Missie

In de huidige drukke maatschappij worden grondstoffen steeds schaarser. In onze tak van sport, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, is het een maatschappelijke verplichting om te kiezen voor duurzame en innovatieve oplossingen. In lijn met de CO2-Prestatieladder werken we aan energiebesparing en daarmee  aan CO2-reductie. Ook de menselijke kant van duurzaamheid in de vorm van ontwikkeling van onze medewerkers is voor ons van groot belang.

Maatregelen

Ons inkoopbeleid is dusdanig ingericht dat altijd duurzaamheidscriteria worden meegenomen bij de aankoop van voertuigen. Zo kochten wij een innovatieve tractor die minder CO2-uitstoot, minder geluid maakt en meer comfort voor de chauffeur oplevert. Ook hebben we nieuwe veegmachines met schone motoren en maken we gebruik van hybride en elektrische auto’s. Medewerkers van onze vestiging in Zuidwolde kregen een cursus Het Nieuwe Rijden en doen mee aan een programma waarin het brandstofverbruik wordt geregistreerd en geanalyseerd.

We hebben een Krinkels Academy waarbinnen medewerkers die in de praktijk een ruime werkervaring hebben opgebouwd, worden getraind en bijgeschoold om alsnog certificaten en een MBO-diploma te behalen. Het derde deel van de opleiding gaat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook zetten we in ons werk vaak mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return on Investments).

Kosten en baten

Het verminderen van het energiegebruik leidt tot minder CO2-uitstoot en kostenreductie. Door aantoonbaar aandacht te schenken aan CO2-reductie Social Return on Investments maken we meer kans om aanbestedingen vanuit overheidsinstanties binnen te halen.

Organisatie

We monitoren onze CO2-uitstoot en werken aan CO2-reductie conform de CO2-Prestatieladdder. Inmiddels hebben we een certificaat voor niveau 3. Om meer zichtbaarheid te geven aan onze MVO-activiteiten hebben we eind 2012 ook het MVO-Prestatieladder certificaat niveau 3 gehaald. Het behalen van deze certificaten is een prachtige prestatie die het resultaat is van de inspanning van al onze medewerkers. Onze ambitie is om nog hogere niveaus op de Prestatieladders voor CO2 en MVO te behalen.
We namen deel aan de cursus Duurzaam Ondernemen in Roosendaal, georganiseerd door Stimular en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. We vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring op het gebied van MVO te delen met andere ondernemers.

Krinkels is een vooraanstaande speler op het gebied van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte in Nederland. Krinkels heeft 4 hoofdactiviteiten namelijk Groen, Infra, Water en Sport. De werkzaamheden richten zich onder andere op de verfraaiing van ons landschap, de infrastructuur, de sportvelden en mobiliteit.

Aantal medewerkers: ruim 200

 

Website: http://www.krinkels.nl/