Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Opmeer Drukkerij

"Door voorop te lopen willen wij ons onderscheiden”

Boy Opmeer, Opmeer Drukkerij

Missie

Duurzaam ondernemen betekent voor mij met zo min mogelijk energie en met milieuvriendelijke materialen en middelen, een prettige werkomgeving creëren en een financieel gezonde productie. Door hierin voorop te lopen willen wij ons onderscheiden. Wij stimuleren onze klanten om voor ons bedrijf en onze duurzame oplossingen te kiezen door open te communiceren over duurzaam ondernemen.

Maatregelen

Wij gebruiken verantwoorde materialen. Daarbij denk ik niet alleen aan wasmiddelen en inkten, maar ook aan systemen om veelvuldig tillen te voorkomen en aan geluiddempende plafonds en wanden. Daar waar mogelijk hebben we bewegingssensoren voor de verlichting. De warmte van compressoren wordt hergebruikt om het papiermagazijn te verwarmen. De gezondheid van medewerkers is belangrijk, daarom vergoeden wij de kosten voor een cursus ‘stoppen met roken’ en een PMO (Preventief Medisch Onderzoek). Dit onderzoek laat zien hoe iedereen in zijn werkomgeving en taak past en of zij hun werk met plezier doen. Los van het feit dat ook een geval van hoge bloeddruk aan het licht kwam.

We communiceren open over onze duurzame maatregelen en oplossingen, bijvoorbeeld milieuverantwoorde papiersoorten, met onze klanten. Dit doen we met nieuwsbrieven, zowel digitaal als gedrukt. Daarnaast geven we jaarlijks een duurzaamheidsverslag uit op basis van de GRI norm en iedere keer maken we daar weer iets bijzonders van. Zo hebben we bijvoorbeeld het jaarverslag 2011 gedrukt op de achterzijde van een kladblok, omdat iedereen een kladblok altijd maar eenzijdig gebruikt.

Kosten en baten

We steken veel tijd en geld in communicatie met onze klanten, omdat we er van overtuigd zijn dat open communiceren meerwaarde oplevert. Niet alleen over duurzame zaken maar ook over oplossingen van klanten waarmee we andere klanten aan ideeën kunnen helpen. De betrokkenheid van ons team bij duurzaam ondernemen geeft ons bedrijf een goede uitstraling en zorgt voor een hoog kwalitatief eindproduct.

Organisatie

Wij werken met meerdere partijen samen om onze website, nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen te ontwikkelen en het wordt volledig intern geproduceerd. Items komen vanuit de medewerkers of we signaleren bij klanten wat er leeft.

We meten parameters voor de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering en willen deze continu verbeteren. Zo meten we bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot. Door compensatie bij het Klimaatfonds Haaglanden produceren we volledig CO2 neutraal. Dit zijn zaken die we communiceren aan onze klanten om meer betrokkenheid te krijgen.

In de Duurzaamheidskring West Nederland wisselen we met collegadrukkerijen ervaringen en tips uit.

Opmeer Drukkerij is een grafische onderneming in de breedste zin van het woord, van automatische opmaak en bestelsystemen tot eigen afwerking en voorraadbeheer. Met conventionele drukprocessen, digitale drukmogelijkheden en sign producten zoals abri's enz.

Aantal medewerkers: 53

Internet: www.opmeerbv.nl/