Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Stadlander

"Duurzaamheid wordt een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatie”

Jos van de Kerkhof, Stadlander

Missie

Als woningcorporatie is onze missie om prettig en duurzaam wonen in wijken en kernen te bewerkstelligen. We willen niet alleen kwalitatief goede woningen neerzetten, maar de hele wijk een prettige uitstraling geven. Duurzaamheid en energieverbruik is in de woningen een belangrijk thema. Als organisatie willen we hiervoor het goede voorbeeld geven door het energieverbruik van onze eigen organisatie terug te dringen.

Onze duurzaamheid komt tot uiting in vier pijlers:

  1. Bestaande woningen in 2020 van gemiddeld label D naar gemiddeld label B.
  2. De nieuwbouw moet energiezuiniger zijn dan de op dat moment geldende wettelijke norm. Om dit te halen wordt duurzame energie ingezet.
  3. Gedragsverandering van de bewoners, ondersteund met de website Stadlander Energieloket.
  4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de eigen organisatie.

Maatregelen

Uit de cursus duurzaam ondernemen die wij in Bergen op Zoom hebben gevolgd kwam een tiental duurzaamheidsmaatregelen. Stadlander heeft nu vier werkgroepen ingesteld. Deze hebben diverse doelstellingen zoals doorvoering van duurzaamheidsinitiatieven op onze vestigingen met onder andere de Milieubarometer. In 2012 hebben we 6 zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor gelegd. We gaan het aantal panelen uitbreiden naar 64, zodat we een totaalvermogen van 15.000 Wp (Wattpiek) hebben. Ook gaan we het thema vervoer (zowel zakelijk als woon-werkverkeer) aanpakken. Daarnaast gaan we het elektriciteitsverbruik voor verlichting verlagen door analyse van onze verbruiksrapportages en vervanging van lampen voor LED. Op diverse werkplekken bleek te veel licht te zijn. Dit passen we aan door een aantal lampen van de TL-verlichting uit te doen.

We hebben nu één elektrische auto voor onze directeur aangeschaft. Als de actieradius voldoende is, gaan we deze mogelijk ook voor de buitendienst aanschaffen. Woon-werkverkeer gaan we analyseren. Aan de hand daarvan zetten we een plan op om autokilometers te verlagen. Ook organiseren we met de werkgroepen een brainstormsessie om activiteiten te verzinnen waarmee we de bewustwording bij onze collega's inzake duurzaamheid kunnen verhogen.

Kosten en baten

We staan nog aan het begin van het verduurzamingstraject. Tot nu toe kostte dit vooral tijd. Na uitvoer van de maatregelen verwachten we kosten te gaan besparen.

Organisatie

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen van de eigen organisatie vorm te geven hebben we begin 2012 deelgenomen aan de cursus “Zin in Duurzaam Ondernemen” in Bergen op Zoom. Naar aanleiding van deze cursus en de uitkomsten van een mobiliteitsscan gaan we aan de slag met energie- en milieumaatregelen. Hiervoor hebben we een projectgroep duurzaam opgericht met 17 medewerkers van verschillende afdelingen en vestigingen.

Stadlander is een fusie van 3 woningcorporaties: Castria Wonen, Soomland en Wonen West Brabant. Stadlander heeft circa 15.000 woningen en ruim 170 medewerkers. Op de hoofdlocatie aan de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom zijn 103 medewerkers werkzaam. Overige medewerkers zijn werkzaam in de locaties in Sint Maartensdijk, Steenbergen en Bergen op Zoom West.

Internet: www.stadlander.nl/