Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Vanwijk

Met kleine aanpassingen besparen we milieu en kosten in onze papierstroom.

Ruben van Wijk, Vanwijk

Missie

Vanwijk houdt zich al een tiental jaren bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds 1992 zijn wij in het bezit van het ISO 14001 certificaat. Mede daardoor is het milieubewust omgaan met het bedrijf en onze producten al langere tijd ge´ntegreerd in onze bedrijfsvoering. We blijven ons inspannen voor duurzaamheid en monitoren sinds 2011 ook onze CO2-uitstoot met de Milieubarometer.

Maatregelen

Het duurzaam ondernemen is de afgelopen tijd nog meer gaan leven bij Vanwijk. Zo zetten wij ons in om nog bewuster om te gaan met papier. Hierbij streven wij naar minder belasting voor het milieu en natuurlijk ook naar kostenbesparing. Wij hebben gekozen voor een vaste huisstijl papiersoort als standaard voor onze klanten. Dit is een topkwaliteit papier dat voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en milieu. Door de hogere inkoopvolumes hebben wij goede prijsafspraken met onze leverancier kunnen maken.

Tevens hebben wij de afvoer van ons papier beter geregeld. Samen met onze afvalverwerker hebben wij een plan uitgewerkt om het papier optimaal te scheiden in 4 stromen;  karton, bont papier, rijffels (stroken) en 1e kwaliteit wit. Met onze medewerkers in de drukkerij hebben wij hierover strikte afspraken gemaakt.  

Kosten en baten

De kosten van deze aanpassingen zijn minimaal. We hebben tijd besteed aan het onderzoeken, medewerkers bewust maken en het plaatsen van de juiste afvalpapierbakken op de juiste plekken. De baten daarentegen zijn behoorlijk. Doordat we de papierafvalstroom optimaal scheiden en weinig vervuiling hebben binnen de verschillende stromen, zijn de opbrengsten van het papier aanzienlijk gestegen.

Organisatie

Wij zijn ons bewust dat elk productieproces een beroep doet op het milieu. Door middel van de inspanningen van onze medewerkers en de handvaten die geboden worden in de diverse zorgsystemen kunnen wij de milieueffecten van onze bedrijfsvoering beter beheersen en zorgen wij voor een continue verbetering.

De Milieubarometer is een waardevol hulpmiddel bij het verminderen van de milieubelasting. Dit is voor ons een extra handvat voor bewustwording van onze rol in het milieu. Met de Milieubarometer meten we jaarlijks van ons bedrijf de milieuscore, CO2-footprint, en bijbehorende kosten. Met staafdiagrammen vergelijken we de jaren naast elkaar en visualiseren zo de resultaten van ons duurzaamheidsbeleid.

Vanwijk produceert communicatiemiddelen, zowel in kleur als digitaal. Onze service begint met een advies, waarin we meedenken en waarbij onze aanpak praktisch en concreet is. Elke fase van de dienstverlening van Vanwijk is transparant.

Aantal medewerkers: 17

Internet: http://www.vanwijk.nl/