Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorbeeld Veth Propulsion

“Minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot met onze hybride scheepsaandrijvingen”

Erik Veth, General Manager/eigenaar Veth Propulsion

Erik Veth

Missie

Veth Propulsion is een familiebedrijf en wereldspeler, die toonaangevend is op het gebied van innovatie, kwaliteit, service en flexibiliteit. Onze medewerkers maken het verschil en zijn er trots op om te werken voor Veth Propulsion. Veth Propulsion heeft duurzaamheid opgenomen in haar kernwaarden. Het milieu vormt een belangrijk onderdeel.

Maatregelen

Het meest recente project is het installeren van ruim 300 zonnepanelen om per jaar ruim 60.000 kW stroom op te wekken. Aansluitend is er een contract met een energieleverancier afgesloten om 100% groene stroom te gebruiken.
Eerder hebben wij reeds geďnvesteerd in LED-verlichting om niet alleen het opwekken van stroom, maar ook het verbruik aan te pakken. Tevens zijn er energiezuinige HR-heaters in de opslagloods geplaatst.

De schoonmaakmiddelen op nafta-basis en terpentine en wasbenzine zijn voor het overgrote deel vervangen door milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Wat niet vervangen is, wordt gebruikt in een spuitcabine met filters.

De grootste vervuiler van Veth Propulsion zijn de kilometers die onze service-afdeling maakt. Om hierin te besparen zijn al onze bedrijfsauto’s gechipt, wat betekent dat het computerprogramma van de auto's optimaal is ingesteld, waardoor de auto's meer vermogen leveren en minder brandstof verbruiken.

Wij ontwikkelen ook milieuvriendelijke units, zoals de Veth Hybrid Drive. Dankzij de twee typen aandrijvingen (diesel-elektrisch en diesel-direct of een combinatie van beide) kan een schipper het vaarprofiel aanpassen aan de omstandigheden, dat besparing in brandstof en verminderingen in uitstoot betekent.

Kosten en baten

We hebben flink geďnvesteerd in energiebesparende maatregelen, maar dit verdient zich op termijn terug, omdat we geld besparen op brandstof voor vervoer, verwarming en verlichting. Ook de gezondheid en het werkcomfort van de medewerkers is verbeterd, bijvoorbeeld dankzij de milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

De meeste milieuwinst halen we door de verkoop van energiezuinige scheepsaandrijvingen, die minder brandstof verbruiken dan reguliere units en daardoor een lagere emissie van CO2 en fijn stof hebben.

Organisatie

MVO wordt projectmatig vormgegeven. Dit wordt aangestuurd door het managementteam. Goede initiatieven van medewerkers worden in deze projecten opgepakt en gewaardeerd door de directie.

Veth Propulsion richt zich op een duurzame bedrijfsvoering en beschikt over de CO2-footprint voor scope 1 en 2-emissies (eigen organisatie). Wij zien echt een beweging in de markt wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen. Andere partijen in de keten maken MVO onderdeel van de bedrijfsvoering en vragen ons dit als klant/leverancier ook te doen. Wij beschouwen dit als een vorm van ketenverantwoordelijkheid.

Wij zijn druk bezig om naast ons eigen bedrijf ook klanten en leveranciers aan te sporen om een bewuste bedrijfsvoering te hanteren. Daarnaast hebben wij samenwerkingen met diverse transporteurs om te voorkomen dat vrachtwagens `leeg` terug gaan. Wij passen onze leveringstijden aan om het enerzijds voor transporteurs mogelijk te maken zo efficiënt mogelijk te leveren en anderzijds zelf kosten te besparen. Kortom, een win-win situatie!

 
Veth Propulsion is een internationaal opererende fabrikant van (hulp)voortstuwinginstallaties op schepen. Het is een van oorsprong Nederlands bedrijf, gevestigd in Papendrecht en telt 130 medewerkers.

Website:
http://www.veth.net