Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Waarom Duurzaam Ondernemen?

Duurzaam Ondernemen heeft vele voordelen. U onderneemt zodanig dat de toekomstmogelijkheden van mensen elders op de wereld en van volgende generaties niet worden aangetast. U werkt mee aan een duurzame leefomgeving en duurzame wereld.

Lokale kansen:

 • een innovatieve en sterke lokale economie
 • betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en hun werk
 • sociale samenhang door voldoende werkgelegenheid en respect tussen verschillende culturen
 • behoud van open en groene ruimte voor recreatie
 • schonere lucht voor een goede gezondheid van mens en natuur
 • een goede bereikbaarheid door optimaal gebruik van wegverkeer

Mondiale kansen:

 • duurzame productie voor behoud van economie en welzijn op de lange termijn
 • voorkomen van klimaatverandering door verminderen van uitstoot van broeikasgassen
 • verantwoord gebruik van grondstoffen en behoud van landbouwgronden
 • genoeg voedsel voor iedereen op de wereld
 • gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor iedereen
 • voldoende toekomstperspectief voor elke wereldburger