Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Wegwijzer Duurzaam Ondernemen in het MKB 

U wilt werken aan Duurzaam Ondernemen? In deze database vindt u instrumenten, publicaties, websites en subsidies die bruikbaar zijn voor ondernemers uit het MKB.

Beperk items tot uw interessegebied

  
  
 

ClimateCalc (KVGO en Stichting Certificatie Grafimedia branche)

instrument
ClimateCalc is ontworpen om exacte informatie te verstrekken over de CO2-voetafdruk van een individueel grafische product vanuit een levenscyclusinvalshoek. De klant en het grafisch bedrijf zijn afhankelijk van deze informatie om prioriteiten te stellen bij hun inspanningen om de CO2-voetafdruk te minimaliseren voordat kan worden overgegaan tot compensatie (neutralisering) van de voetafdruk.

High 5! Handboek voor duurzaamheidverslaggeving (Global Reporting Initiative, GRI)

instrument
Stappenplan voor kleinere bedrijven die willen verslagleggen volgens internationaal erkende standaarden. Publicatiedatum: 2004

Bedrijven bedrijven preventie (Provincie N-Brabant)

instrument
Werkbladen voor het opstellen van preventieplan (energie, water, grondstoffen, afval en emissies) in het MKB uit de publicatie Bedrijven bedrijven preventie. Publicatiedatum: 2003

Milieubarometer (Stichting Stimular)

instrument
Online tool om de milieuprestatie en CO2-footprint van bedrijven te meten. Met de Milieubarometer heb je tegen minimale kosten een volwaardige, gebruiksvriendelijke milieumonitor inclusief CO2-footprint, milieuscore-grafiek en milieu-indicatoren.

Bouw spreadsheet afval (Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular)

instrument
Overzicht voor aannemingsbedrijven voor bewaken van afvalafvoer en afvalkosten van bouwprojecten. Publicatiedatum: 2001

MKB-milieujaarverslag (Stichting Stimular)

instrument
Opzet van een eenvoudig milieujaarverslag voor communicatie naar de medewerkers. Publicatiedatum: 2009

MKB RI&E, risico-inventarisatie en -evaluatie (Steunpunt RI&E)

instrument
Checklist voor inventarisatie en evaluatie van de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf. Voor MKB-ondernemers die geen arbodeskundige in dienst hebben, maar wel zelf een RI&E willen uitvoeren.

Stoffenmanager (Cosanta)

instrument
Gratis web applicatie om risico's van gevaarlijke stoffen te beheersen door opstellen van overzicht en Plan van Aanpak voor gevaarlijke stoffen, het maken van werkplekinstructiekaarten en het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen. 

Scheepsmilieuplan (Stichting Afvalstofffen Vaardocumenten Binnenvaart)

instrument
Praktische werkbladen voor milieuzorg op schepen. Publicatiedatum: 2003

Milieuzorg van bureau naar bouwplaats (Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular)

instrument
Stappenplan en praktische tools voor het introduceren van milieuzorg op de bouwplaats. Publicatiedatum: 2006, artikelnummer 479.06

Zicht op CO2, handreiking berekenen emissies in logistiek (Connekt)

instrument
Handreiking waarmee bedrijven de CO2 en andere emissies van logistiek kunnen meten. 

Duurzaam Doe Je Zelf-show (Switch)

instrument
Interactieve quiz, gericht op het creŽren van een groepsgevoel en dat de deelnemers op een ludieke, aansprekende en vooral ook laagdrempelige manier wat meer horen over duurzaamheid.

Barometer Duurzame Bloemist (SMK)

instrument
Met deze Barometer kan een bloemist meten en communiceren hoe duurzaam het bedrijf is. Ook geeft de Barometer de bloemist informatie over maatregelen die een hogere score op het gebied van duurzaamheid opleveren.

Logo voor rijden op groen gas (GroengasMobiel)

instrument
Heeft u voertuigen die rijden op groen gas? Maak gratis gebruik van het logo GroengasMobiel.

Virtuele garage (Inspectie SZW)

instrument
Deze animatie wil automonteurs bewust maken van de mogelijke gevaren in hun werkomgeving en hier oplossingen voor aanreiken.

Logo voor elektrisch rijden (Gemeente Amsterdam)

instrument
Heeft u elektrische voertuigen? Dan kunt u gratis het logo voor elektrisch rijden gebruiken.

Besparingstips Duurzaam MKB (Stichting Stimular)

instrument
Database met tips om kosten en milieu te sparen.

MVO-scan ISO 26000 (Agentschap NL, MVO Nederland, NEN)

instrument
Scan waarmee u binnen 10 minuten ontdekt hoe ver uw onderneming is met ISO 26000.

Databank Energiebesparing en Winst (Infomil)

instrument
Informatie over rendabele energiebesparingsmaatregelen voor middelgrote gebruikers van energie in 10 branches. Op basis van deze informatie beoordeelt het bevoegd gezag of voldoende inspanning wordt geleverd voor een zuinig en doelmatig gebruik van energie met betrekking tot artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Fietsvriendelijk bedrijf (Fietsersbond)

instrument
Checklist over de fietsvriendelijkheid en fietsfaciliteiten van een bedrijf. Certificering (brons - zilver - goud) gebeurt op basis van de aanmelding door werknemers.

MVO-monitor (Metaalunie)

instrument
Met de MVO-monitor kunnen leden van Metaalunie een maatwerkrapportage maken over hoe zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO-balans (Stichting Stimular)

instrument
De MVO-balans van stichting Stimular is het instrument waarmee u in een handomdraai uw eigen dashboard voor MVO  samenstelt. De vernieuwde versie is gelanceerd in juli 2014. Gratis voor iedereen beschikbaar.

De MVO-balans bevat profielen die aansluiten bij een keurmerk of kader zoals:

 • CO2-Prestatieladder
 • De MVO-Wijzer
 • MVO Prestatieladder
 • De 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties met de mondiale duurzaamheidsvraagstukken

MVO-wegwijzer ISO 26000 (Agentschap NL, MVO Nederland, NEN)

instrument
Deze leeswijzer maakt de ISO 26000-richtlijn voor MVO leesbaar en bruikbaarder voor het MKB. Het geeft aan wat ISO 26000 van bedrijven verwacht, inclusief tips om hiermee aan de slag te gaan.

Zelfinspectie Voorkom Ongevallen (Inspectie SZW)

instrument
Online hulpmiddel om te onderzoeken of uw bedrijf voldoet aan de arboregels, aan de hand van vier stappen uit het inspectieproces. Na iedere stap volgt een overzicht waarin wordt aangegeven in hoeverre u voldoet aan de regels. Voldoet uw bedrijf hier niet helemaal aan? Dan volgt een lijst met actiepunten. De Inspectie SZW heette voorheen Arbeidsinspectie.

Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen (Inspectie SZW)

instrument
Online hulpmiddel om te onderzoeken of uw bedrijf voldoet aan de Arbowetgeving voor gevaarlijke stoffen, aan de hand van vier stappen uit het inspectieproces. Na iedere stap volgt een overzicht waarin wordt aangegeven in hoeverre u voldoet aan de regels. Voldoet uw bedrijf hier niet helemaal aan? Dan volgt een lijst met actiepunten. De Inspectie SZW heette voorheen Arbeidsinspectie.

EKO-keurmerk Winkel (Stichting EKO-keurmerk)

instrument
Bedoeld voor retailbedrijven met een substantieel aandeel biologische voeding en extra inspanningen op het gebied van verduurzaming.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Grafimedia

instrument
Instrument om de RI&E uit te voeren in grafische bedrijven en daarmee te voldoen aan de eisen van de Arbowet.

Oplosmiddelenreductie in de offset (Grafimedia)

instrument
Instrument om op een praktische en volledige manier invulling te geven aan het oplosmiddelenreductiebeleid.

Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk (Grafimedia)

instrument
Dit hulpmiddel biedt het bedrijf ondersteuning bij de oplosmiddelenreductie in de zeefdruk. Met een stappenplan omschakelen naar UV, werkwijze en gebruik van minder vluchtige reinigingsmiddelen en aandacht voor ventilatie komen alle praktische zaken aan bod.

Meten van Duurzaamheid.nl (LEI en RIVM)

instrument
Overzicht van de meest aansprekende beoordelingsmethodieken voor duurzaamheid op verschillende schaalniveaus, waaronder de Milieubarometer. U kunt selecteren op thema en op analyseniveau, bijvoorbeeld product, bedrijf, sector.

Infographic Duurzaam Vastgoed Instrumenten (Sannie Verweij Advies)

instrument
Overzicht van de instrumenten en keurmerken om uw gebouw te verduurzamen, inclusief beslisboom die helpt te kiezen tussen de keurmerken.

Warmtepompwijzer (De Kleijn Energy Consulting, AgentschapNL)

instrument
Online rekentool waarmee bedrijven kunnen vaststellen of het zinvol kan zijn om warmtepompen in hun industriŽle processen in te zetten. Het resultaat vormt een goed uitgangspunt waarmee bepaald kan worden of nader onderzoek door bijvoorbeeld een externe adviseur zinvol is. In eerste instantie ontwikkeld voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

10.000stappen.nl (De StappenCoach)

instrument
Programma dat medewerkers stimuleert om meer te bewegen en daarmee positief bijdraagt aan hun gezondheid en productiviteit op het werk. Bedrijven starten een stappencompetitie waarbij de medewerkers teams vormen. Deelnemers dragen stappentellers om hun bewegingen te registreren.

MVO Risico Checker (MVO Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

instrument
De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Na het doen van deze korte test weet u welke internationale MVO-risico's u loopt met uw handelsactiviteiten, en wat u kunt doen om de risicoís te beperken.

Activiteitenbesluit Internet Module (Infomil)

instrument

EU Ecolabel

instrument
Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Raadpleeg het overzicht van gecertificeerde producten en diensten voor EU Ecolabel.

FNV Decibelmeter

instrument
Van te veel lawaai op het werk word je doof. Deze gratis app voor iPhone en Android laat zien in welk geluidsvolume, aangegeven in decibel (dB), je werkt. Ook krijg je meteen advies: is het nog veilig of niet en wat moet je doen?

Toolboxfilm De gevaren van kwartsstof (Inspectie SZW)

instrument
Kwarts komt voor in veel grondstoffen die in de bouw worden gebruikt. Bij boren, frezen, zagen, slijpen of hakken komen fijne kwartsstofdeeltjes vrij, die diep in de longen kunnen doordringen en daar na verloop van jaren onherstelbare schade kunnen aanrichten. De film is bedoeld voor voorlichting, instructie en opleiding binnen zowel de installatie- en isolatiebranche als de bouw.

Film JOOST - de risico's van asbest voor werknemers (Inspectie SZW)

instrument
Werknemers in de bouw-, installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met de kankerverwekkende stof asbest. Deze film volgt het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collegaís van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

DeBesteEHBOdoos

instrument
De aanwezigheid van een compleet gevulde bedrijfsverbanddoos is verplicht in ieder bedrijf ongeacht het aantal medewerkers. De controles en het onderhoud van uw verbandkoffer(s) worden door dit bedrijf uit handen genomen en uitgevoerd door medewerkers van de Sociale Werkvoorziening. Ze werken samen met Sociale Werkplaatsen door heel Nederland.

Instrumenten werkdruk in het MKB (FNV Bondgenoten)

instrument
Een (te) hoge werkdruk geeft risico's op stress en ziekteverzuim. FNV Bondgenoten hebben vijf verschillende tools om werkdruk te meten en aan te pakken.

Handleiding Toerekenmethodiek van CO2 in het wegtransport (Panteia)

instrument
Samenwerkende partijen publiceren met deze gids een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. Ondernemers kunnen de verkregen informatie benutten voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie. De handleiding is toepasbaar voor zowel grote als kleine transportbedrijven. Publicatiedatum: januari 2014

Brochure Elektriche taxi's (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

instrument
Rapport over de kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven. Publicatiedatum: januari 2014

MVO-zelfscan voor bouw- en infrabedrijven (Bouwend Nederland, Stichting Stimular)

instrument
Met deze MVO-zelfscan maakt u eenvoudig een rapport over uw inzet op het gebied van duurzaamheid. De verbeterpunten komen in een interne actielijst om extra stappen te zetten.

Checklist Groen Bouwen (Vogelbescherming)

instrument
Deze digitale checklist biedt ideeŽn en concrete adviezen voor vogelvriendelijk (ver)bouwen. De checklist is bruikbaar voor nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling en planvorming.

Werkdrukkompas (inPreventie, TNO)

instrument
Hulpmiddel voor preventiemedewerkers. Na het invullen van 21 vragen levert het kompas een op maat gemaakte presentatie waarin wordt uitgelegd wat werkdruk precies is, welke factoren punt van aandacht zijn voor de organisatie ťn de mogelijke oplossingen om die werkdruk te verminderen.

Safety Heroes (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

instrument
Een serious game die risicoís op de werkvloer en passende maatregelen in beeld brengt. Bovendien zet de game aan tot gesprek en actie.

Energiebesparing in onderwijsgebouwen (RVO)

instrument

Erkende maatregelen voor energiebesparing voor onderwijsgebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Het betreft maatregelen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar.

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de erkende maatregelen? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de organisatie voldoet aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit.

Zelfinspectie werkdruk en ongewenst gedrag (Inspectie SZW)

instrument
De Inspectie SZW controleert of uw organisatie genoeg doet tegen werkstress. Met de drie zelfinspecties checkt u dit zelf. U kijkt dan als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Als blijkt dat u mťťr moet doen om werkstress bij uw medewerkers te voorkomen, krijgt u een handige actiepuntenlijst. Verder biedt deze site informatiebronnen en hulpmiddelen om te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld tegen te gaan.

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken.

Chemische stoffen goed geregeld (Rijksoverheid)

instrument
Hoe kunt u voldoen aan regelgeving over gevaarlijke stoffen? Door het beantwoorden van vragen doorloopt u een programma. Dit leidt tot actiepunten en een stappenplan dat toegesneden is op uw situatie. Als u deze actiepunten opvolgt en het stappenplan uitvoert zal u voor een belangrijk deel voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor REACH en CLP.

Regeling groenprojecten (RVO)

instrument
Investeerders met een groenproject komen in aanmerking voor een lening met een lager rentetarief. Sinds 1 april 2016 is de regeling ook bruikbaar voor zeer duurzame nieuwbouw of renovatie van utiliteitsgebouwen. Maar ook bijvoorbeeld een WKO-systeem, zonnepanelen en duurzame voertuigen staan in de projectenlijst van 2016.

Houtverbrandingsscan (CCS)

instrument
Is een houtgestookte CV-ketel haalbaar op uw bedrijf? Met deze scan kunt u  uw fossiel gestookt referentie systeem vergelijken met een hout gestookte ketel. Het geeft een overzicht van de investeringskosten en de operationele kosten van beide situaties. Op basis van deze kosten wordt de terugverdientijd berekend. De houtgestookte CV-installaties verdienen zich ongeveer terug vanaf een gasverbruik van 10.000 m3 per jaar.

Kompas energiewetgeving (Platform Duurzame Huisvesting)

instrument
Bent u een eigenaar, (ver)huurder en/of gebruiker van vastgoed, dan bent u volgens de wet verplicht om energie te besparen. Dit interactieve kompas biedt u op eenvoudige wijze overzicht in de complexe energiewetgeving. U ziet precies welke wetten en regels van toepassing zijn voor kantoren, retail en scholen.

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie (Rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en ICC Nederland)

instrument
Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt, maar wat doet u als u in het buitenland wordt geconfronteerd met situaties waarin u wordt gevraagd steekpenningen te betalen? Hoe kunt u voorkomen dat u of uw medewerkers in een moeilijke situatie terechtkomen? Publicatiedatum: januari 2017

Start nu uw route naar inclusief ondernemen (De Normaalste Zaak)

instrument

Routekaart naar inclusief ondernemen, de belangrijkste themaís, vraagstukken en actiemogelijkheden voor een werkgever.

Erkende maatregelen voor energiebesparing (InfoMil)

instrument
Sinds 1 december 2015 zijn er voor diverse branches lijsten met wettelijk Erkende Maatregelen voor energiebesparing. De ĎErkende Maatregelení zijn de besparingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Een bedrijf dat deze maatregelen toepast, voldoet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Deze maatregelselectie maakt het voor ondernemers makkelijker om energie en kosten te besparen. Het begon in december 2015 met zeven branches en er komen voor steeds meer branches lijsten met Erkende Energiemaatregelen.

Zonatlas

instrument
Zonatlas laat met een gekleurde afbeelding zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. U hoeft daarvoor alleen uw adresgegevens in te vullen. De ingebouwde rekenmodule geeft een indicatie van het aantal panelen dat op het dak past en de verwachte opbrengst in kWh.

Checklist werken met uitzendbureaus (Inspectie SZW)

instrument
De Inspectie SZW heeft vorig jaar voor 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan uitzendbureaus, vooral vanwege onderbetaling van hun uitzendkrachten. De Inspectie heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De checklist geeft bedrijven inzicht of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken. Aan de hand van negen punten kunnen zij het uitzendbureau beoordelen waar zij mee werken.

Premiekortingencalculator (Ministerie van SZW)

instrument
Werkgevers die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen (of houden), hebben recht op allerlei financiŽle tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld premiekorting, het lage inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie. Het voordeel kan wel oplopen tot 19.000 euro per jaar. Met een calculator op internet, kunnen werkgevers hun voordeel nu eenvoudig berekenen.

Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven (Bouwend Nederland, Stichting Stimular)

instrument
Duurzaam materiaalgebruik is zowel het efficiŽnt omgaan met materialen (o.a. circulair bouwen) als het toepassen van duurzame bouwmaterialen. De doelgroep van het handvat zijn kleine en middelgrote aannemersbedrijven in de B&U en GWW-sector. Publlicatiedatum: januari 2019

Het Handvat duurzaam materiaalgebruik gaat in op:
 • ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de uitvraag van opdrachtgevers
 • tips en aandachtspunten per bouwfase
 • rekeninstrumenten voor duurzaam materiaalgebruik in bouwprojecten
 • overzicht van veelgebruikte materialen in de bouw met per materiaal de keurmerken en duurzame varianten
 • praktijkvoorbeelden

Quickscan Kantoren energielabel C (Heembouw)

instrument
Vanaf 2023 is het wettelijk verplicht dat alle kantoorpanden minstens energielabel C hebben. Kantoren met energielabel D of slechter mogen vanaf dan niet meer gebruikt worden. Heembouw heeft een online QuickScan ontwikkeld om u snel inzicht te geven wat een upgrade naar Energielabel C kost.

FLOOW2 Get Started

instrument
Sinds 2012 faciliteert FLOOW2 bedrijven en (zorg)organisaties om via een algemeen deelplatform materieel, diensten, faciliteiten en personeel te delen met collega-bedrijven. Vertrouwen blijkt een belangrijke drijver van de deeleconomie te zijn. Met deze nieuwe tool kunt u daarom eenvoudig de eerste stap zetten door intern of met andere organisaties aan de slag te gaan met delen via uw eigen deelplatform.

Wetchecker energiebesparing (Rijksoverheid)

instrument
Met deze Regelhulp checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Na beantwoorden van de vragen weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.

Grondstoffenscanner (Ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME)

instrument
Met de grondstoffenscanner kunnen ondernemers in de maakindustrie eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert  een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in de risico's, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit. Een bijzonder element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven.

Onkruid Vergaat (Unie van Waterschappen, Vewin, Ministerie van IenW)

instrument
Website over niet-chemische bestrijding om zo vervuiling van water en bodem tegen te gaan. De portal richt zich op alle doelgroepen buiten de landbouw: particulieren, professionele beheerders en kennisinstituten.

Het Nieuwe Fietsplan (Natuur & Milieu)

instrument
De fiets van de zaak kan nog steeds. Lees meer over deze regeling met rekenvoorbeeld.

SDG Relevance Tracker (MVO Nederland)

instrument
Tool voor werken met de Sustainable Development Goals (SDG's) in de chemische industrie. De SDG Relevance Tracker stroomlijnt het gesprek over transparantie tussen partners in de toeleveringsketen en helpt bij het stellen van specifieke doelen voor verduurzaming. De tool is beschikbaar in het Engels en Nederlands.

In 4 stappen circulair (ver)bouwen (Nederland Circulair!)

instrument
Publicatie voor opdrachtgevers met lessen en ervaringen van 17 koplopers. In 4 stappen gidst het de lezer langs de belangrijkste thema's van het circulaire bouwproces. Publicatiedatum: januari 2018

Software voor ISO 14001 (Iso2handle)

instrument
van: Iso2handle
doel: Software om een milieumanagementsysteem in zijn geheel digitaal onder te brengen. Dit op het gebied van zowel documentatie als van registratie. De milieuaspecten, -doelstellingen en -maatregelen van uw organisatie en daarbij behorende risicoís zijn direct onder te brengen en de software laat deze items met elkaar samenwerken.
doelgroep: Bedrijven die willen certificeren voor ISO 14001

Lean analytiX (Topsector Logistiek en Connekt)

instrument
Deze methode geeft logistieke bedrijven inzicht waar ze hun logistiek nog verder kunnen verduurzamen en kosten besparen. Planningssystemen en financiŽle systemen geven al veel informatie, maar er blijkt nog meer zichtbaar te worden door ladingsgegevens en brandstofverbruik te combineren. Lean analytiX geeft op basis van harde gegevens inzicht in de CO₂-prestatie: hoe effectief is het vervoer uitgezet tegen de uitstoot die veroorzaakt wordt? Dat kan in detail per klant of regio per periode, maar ook over internationale supply chains heen.

Wegwijzer Circulair Inkopen (MVO Nederland, NEVI, PIANOo, Rijkswaterstaat)

instrument
De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt je op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Met de handvatten in deze wegwijzer kun je zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten. De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces Ė van bestuurder tot projectleider.

Divers Werven en Selecteren (Diversiteit in bedrijf, Stichting van de Arbeid)

publicatie
Kennisdocument over de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om meer diversityproof te werven en te selecteren. Beschrijving van de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen en Ďbest practicesí aangereikt gericht op het gehele traject: vanaf het opstellen van de vacature tot en met de selectieprocedure. Publicatiedatum: september 2019

Informatieblad Vervoersmanagement met bedrijven (Infomil)

publicatie
Kansen voor vervoermanagement, wat via de Wet Milieubeheer verplicht kan worden gesteld, checklist Maatregelen personenvervoermanagment. Publicatiedatum: 2007

Top 10's Zuinige bestelauto's (ANWB en Stichting Natuur & Milieu)

publicatie

Overzichten van de meest zuinige bestelauto's en bestelbussen.

Er is ook een top 10 Elektrische bestelauto's

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

publicatie

Op de koeling van serverruimtes van kleine tot middelgrote bedrijven is minimaal 40 tot 50% energiebesparing mogelijk. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Beschrijving van best beschikbare techniek per type serverruimte en besparingspotentieel. Publicatiedatum: oktober 2014

Startgids Elektrisch Vervoer voor bedrijven (AgentschapNL)

publicatie
Deze gids geeft antwoord op de 20 belangrijkste vragen van ondernemers over Elektrisch Vervoer (EV). Het geeft een overzicht van de mogelijkheden van EV om daarmee de overstap naar een elektrisch voertuig te vereenvoudigen. Publicatie datum: juli 2013.

Slim en schoon Vervoer (Stichting Stimular)

publicatie
Publicatie over het meten van het aandeel van vervoer in uw milieuprestatie, met behulp van de MIlieubarometer. Met 11 praktijkvoorbeelden. Publicatie datum: februari 2010

Duurzame winst voor MKB (NEN)

publicatie
Stappenplan MVO volgens ISO 26000 voor midden- en kleinbedrijf met 20 praktijkcases. Publicatie datum: september 2012.

Activiteitenbesluit Drukkerijen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

publicatie
Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Dit Brancheblad gaat in op branchespecifieke aspecten van het Activiteitenbesluit. Publicatiedatum: december 2011

Activiteitenbesluit Horeca (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

publicatie
Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Dit Brancheblad gaat in op branchespecifieke aspecten van het Activiteitenbesluit. Publicatiedatum: december 2011

Activiteitenbesluit Metaalrecycling (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

publicatie
Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Dit Brancheblad gaat in op branchespecifieke aspecten van het Activiteitenbesluit. Publicatiedatum: september 2012

Activiteitenbesluit Autodemontage (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

publicatie
Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Dit Brancheblad gaat in op branchespecifieke aspecten van het Activiteitenbesluit. Publicatiedatum: september 2012

Activiteitenbesluit Woon- en verblijfsgebouwen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

publicatie
Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Dit Brancheblad gaat in op branchespecifieke aspecten van het Activiteitenbesluit. Publicatiedatum: december 2011

Top 10's Zuinige auto's (ANWB en Stichting Natuur & Milieu)

publicatie
 • Elektrische auto's
 • Plug-in hybrides
 • CNG (aardgas / groengas) auto's
 • benzine auto's
 • diesel auto's

Goede BHV praktijken (TNO, VeiligheidNL en Octaafgroep)

publicatie
In dit boekje zijn een kleine 50 voorbeelden van BHV-organisatie verzameld. 42 organisaties in 9 branches, van vrijwilligersorganisaties tot aan fabrieken hebben beschreven hoe zij hun interne noodhulp hebben georganiseerd. Het boekje geeft handvatten en een overzicht aan mogelijkheden, kennis en ervaring om hulp bij nood te organiseren, waarbij leren van elkaar het uitgangspunt is. Publicatie datum: 2013

Verduurzamen van sportaccommodaties (RVO)

publicatie

Deze publicatie geeft een overzicht van uiteenlopende initiatieven en is een inspiratiebron en wegwijzer voor gemeenten, sportverenigingen en eigenaren. Publicatiedatum: juli 2015

Snelstartgids voor preventiemedewerkers (TNO)

publicatie
Met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

Energiebesparing in kantoren (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

publicatie

Erkende maatregelen voor energiebesparing voor kantoren met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Het betreft maatregelen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar.

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de erkende maatregelen? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de organisatie voldoet aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit.

Energiebesparing in gebouwen voor zorg en welzijn (RVO)

publicatie

Erkende maatregelen voor energiebesparing voor gebouwen voor zorg en welzijn met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Het betreft maatregelen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar.

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de erkende maatregelen? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de organisatie voldoet aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit.

Wegwijzer ongewenst gedrag (TNO, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

publicatie
Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen. Met deze wegwijzer pakt u pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk aan.

EV-wijzer Sturen op stekkeren (Nederland Elektrisch)

publicatie
Handleiding voor werkgevers gericht op het optimaliseren van het gebruik van plug-in hybrid elektric vehilcles (PHEVís), zodat ze zo veel mogelijk kilometers elektrisch rijden. Dit bespaart u als werkgever brandstofkosten en levert een veel lagere CO2 voetafdruk op. Publicatiedatum mei 2016

Een goede werksfeer, laten we dat zo houden (Ministerie van SZW)

publicatie
Ongewenste omgangsvormen vormen een probleem op de werkvloer. Eťn op de zeven werknemers heeft ermee te maken. En 37% van de werknemers die gepest worden heeft burn out-verschijnselen en heeft een hoger verzuim.  Het ministerie van SZW heeft een handleiding gemaakt om pestgedrag tegen te gaan. Wanneer is er sprake van een Ďdolletjeí op het werk en waar ligt de grens bij pesten? Omdat dit niet zo eenvoudig is, geeft de handleiding aan managers instrumenten om een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken. Publicatiedatum: september 2017

Mensen met een beperking aan de slag helpen (AWVN)

publicatie
Er zijn diverse manieren om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking kunnen werken. De AWVN zet de verschillende vormen van arbeidsrelaties voor u op een rij, inclusief instrumenten en stappenplannen. Publicatiedatum: mei 2018

Fietswijzer (Natuur & Milieu)

publicatie
Voor een werkgever zijn er veel goede redenen om medewerkers te stimuleren vaker de fiets naar het werk te pakken. Het is goed voor het milieu, het bespaart kosten, zorgt voor minder files en natuurlijk is het uitstekend voor de gezondheid. Deze Fietswijzer helpt u een effectief fietsbeleid te ontwikkelen voor uw organisatie. Publicatiedatum: maart 2018

Draaiboek Grondstoffen en Afval voor intramurale zorg (MPZ)

publicatie
Draaiboek Grondstoffen & Afval voor intramurale zorginstellingen. Opgesteld door Milieu Platform Zorgsector (MPZ) om haar leden te ondersteunen bij een circulaire bedrijfsvoering. Inhoud:
 • toelichting op wettelijk kader en ontwikkelingen
 • stappenplan voor meten van afval en gebruik van grondstoffen
 • aanpak voor afvalscheiden
 • aanpak voor efficiŽnt omgaan met grondstoffen en duurzaam inkopen
 • praktische maatregelen voor cure en voor care per afdeling/proces

Circulair bouwen in de praktijk (Economic Board Utrecht)

publicatie
Inzichten en ervaringen van voortrekkers uit regionale voorbeeldprojecten van circulaire bouw en demontage. De projecten zijn divers: van opdrachten met een paar circulaire elementen tot vrijwel volledig circulaire initiatieven. Publicatiedatum: januari 2018

Handreiking Natuurdaken (Green Deal Groene Daken)

publicatie
De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. Publicatiedatum: maart 2019

Klimaatimpact van productgroepen care-instellingen (Stichting Stimular, Milieuplatform Zorgsector, RVO)

publicatie
Onderzoek naar de klimaatimpact van care-instellingen en aanbevelingen om de CO2-uitstoot van de producten en diensten met de grootste impact te verminderen. Uit het onderzoek blijkt dat er vijf categorieŽn met de grootste klimaatimpact zijn: elektriciteitsverbruik, gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer. Publicatiedatum: april 2019

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden (Stichting Stimular)

website
Website met inspiratie voor gemeenten en andere overheden bij de invoering van een duurzame eigen bedrijfsvoering.

Milieu Centraal

website
Praktische en betrouwbare milieu-informatie over producten en diensten voor consumenten.

Duurzaam Inkopen (PIANOo)

website
Praktische informatie over milieubewust inkopen, in eerste instantie gericht op professionals bij overheden.

Milieukeur (SMK)

website
Certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Zoek in het overzicht van gecertificeerde producten en bedrijven met een productcertificaat.

FSC Nederland

website
Alle verkrijgbare producten met FSC-keurmerk (uit duuzaam beheerde bossen) en hun leveranciers

Fair Wear Foundation (FWF)

website
Overzicht van kledingbedrijven (o.a. bedrijfskleding) die werken volgens de FWF Gedragscode voor de Kledingindustrie. FWF verifieert dat deze bedrijven werken aan de arbeidsomstandigheden in fabrieken waar ze kleding laten produceren.

Max Havelaar

website
Verkoopadressen van producten met Max Havelaar Keurmerk, een garantie dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.

Innovatietoolkit (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

website
Website met praktische informatie en tips hoe een duurzaam product of proces succesvol op de markt gebracht kan worden.

Programma Het Nieuwe Rijden (ANWB, BOVAG en RAI Vereniging)

website
Het programma ĎHet Nieuwe Rijdení zet automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan tot een energie-efficiŽnter aankoop-, reis- en rijgedrag. De website geeft rijtips, informatie over de nieuwste autotechniek, brandstoffen en bijvoorbeeld ook banden. Met Het Nieuwe Rijden kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en geld besparen, uiteraard aan brandstof maar ook aan onderhoudskosten en slijtage van je auto.

Greenlease (Terberg Business Mobility)

website
Milieubewust zakelijk autoleasen door gebruik van energiezuinige auto's, een training Het Nieuwe Rijden en compensatie van de uitstoot.

Afvalgids.nl

website
Overzicht en adressen van afvalinzamelaars die uw afvalstromen kunnen inzamelen en verwerken

Milieubarometer website (Stichting Stimular)

website

Presentatie van milieuprestatie en kengetallen berekend uit Milieubarometerbenchmarks in diverse branches.

Certificatie managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM)

website
Overzichten van gecertificeerde organisaties en aangesloten certificatie-instellingen, hulpmiddelen en tips voor het invoeren van een managementsysteem.

Arboportaal (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

website
Deze website is het startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden.

Zinnige Zaken

website
Vergaderen op locatie bij een goed doel en uitjes met een maatschappelijk karakter.

Maatschappelijke Beursvloer (Sharity)

website
Op een lokale Maatschappelijke Beursvloer worden bedrijven verbonden met maatschappelijke organisaties. Deelname levert nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden op.

Kansen bij Verkassen (Stichting Stimular)

website
De website Kansen bij Verkassen geeft bedrijven snel inzicht in de kansen voor duurzaamheid en kostenbesparing bij nieuwbouw, verbouwing of renovatie en verhuizing.

Onbegrensd Talent

website
Onbegrensd Talent is een detacheringbureau voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen met een handicap, mensen die wat langer werkloos zijn en anderen die moeite hebben met het betreden van de arbeidsmarkt). Het bureau vindt intensieve begeleiding erg belangrijk. Daarom begeleiden ze na een plaatsing niet alleen de kandidaten, maar ook de nieuwe collegaís.

Duurzaam ondernemen voor bloemisten (Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW))

website
Checklist, tips en voorbeelden om een bewuste bloemist te worden.

Ieder(in) Toegankelijkheid

website

Tips, checklists en voorbeelden voor het beter toegankelijk maken van goederen en diensten voor de groeiende groep mensen met een beperking.

Duurzame inzetbaarheid (Ministerie van SZW)

website
Over de vijf speerpunten waarmee u werkt aan duurzame inzetbaarheid, oftewel investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers. Met tips om aan de slag te gaan en praktijkvoorbeelden.

De Normaalste Zaak (MVO Nederland, AWVN en Start Foundation)

website
Een netwerk van ondernemers die vinden dat mensen met een arbeidsbeperking de kans moeten krijgen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Op hun website staan inspirerende voorbeelden, tips, instrumenten en financiŽle regelingen.

FLOOW2

website
Business-to-business marktplaats waarop bedrijven en instellingen bedrijfsmaterieel, maar ook kennis en kunde van medewerkers onderling kunnen verhuren of huren. Interessant voor bouw en infra, agrosector en transport.
Het motto van de marktplaats is 'Delen is het nieuwe hebben'. Doel is om een omslag te maken van bezit naar gebruik, van eigendom naar toegang. En daardoor ongebruikte productiecapaciteit benutten.

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

website
Kenniscentrum dat op realistische wijze de praktische toepassing van duurzame oplossingen toont.

Op naar de 100.000! (VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland)

website
Website over de Banenafspraak (Participatiewet) voor mensen met een arbeidsbeperking, (financiŽle) ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering.

Gebruikersplatform Bodemenergie (vereniging BodemenergieNL)

website
Alles over warmte- en koudeopslagsystemen (WKO) en mogelijkheid om in contact te komen met andere WKO-gebruikers om de systemen te optimaliseren.

Fiscale stimulering van Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

subsidie
Met deze regeling bevordert de overheid speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven door tegemoet te komen in de loonkosten van S&O. Elk bedrijf dat werkt aan een technisch product of proces dat nieuw is voor het eigen bedrijf, komt in aanmerking voor deze regeling.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

subsidie
De EIA biedt bedrijven financieel voordeel bij investeringen in energiebesparende voorzieningen of duurzame energie. De voorzieningen staan omschreven in de Energielijst.

Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (MIA & VAMIL)

subsidie

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen via de MIA tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. De VAMIL biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid deze bedrijfsmiddelen willekeurig ofwel vrij af te schrijven. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA/VAMIL staan in de Milieulijst.

Vanaf 2014 zijn de mogelijkheden verruimd om fiscaal voordeel te krijgen op investeringen in preventie van grondstofverbruik of in recycling van grondstoffen. Zie Onderwerp toegelicht > Circulaire Economie.

Vergoedingen voor in dienst nemen of houden van zieken en gehandicapten

subsidie
Het UWV wil meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpen. Om het voor u aantrekkelijker te maken deze mensen in dienst te nemen (en te houden) biedt het UWV een aantal voordelen en vergoedingen aan.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

subsidie
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieŽn biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Ondernemersplein.kvk.nl (KVK en overheden)

subsidie
Zoek in het overzicht van overheidssubsidies voor ondernemers. De regelingen zijn afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie.

Subsidieregeling praktijkleren

subsidie
Doel van de subsidie is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

 

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties

subsidie
Voor sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een sportaccommodatie. Indienen kan vanaf 4 januari 2016.
Stimular begeleidt sportverenigingen en gemeenten die van de regeling gebruik willen maken. Lees meer over het aanbod van Stimular.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

subsidie
U krijgt een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen (en warmtepompboilers), biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Deze regeling mag niet gecombineerd worden met EIA of SDE.

ISDE is ook toepasbaar voor bijvoorbeeld zorginstellingen omdat het geen fiscale regeling betreft zoals de EIA.