Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!


Milieubarometer (Stichting Stimular)

doel: instrument voor registratie en communicatie van de milieuprestatie, CO2-footprint en de bijbehorende kosten
doelgroep: bedrijven en instellingen (productiebedrijven met meer dan 5 medewerkers of kantoren met meer dan 20 medewerkers)
tijdsinvestering: ca. 2,5 uur in het eerste jaar, daarna 1 uur per jaar