Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!


MVO-balans (Stichting Stimular)

De MVO-balans is een tool waarmee u in een handomdraai uw eigen dashboard voor MVO  samenstelt. Gratis voor iedereen beschikbaar.

De MVO-balans bevat profielen die aansluiten bij een keurmerk of kader zoals:

  • CO2-Prestatieladder
  • De MVO-Wijzer
  • MVO Prestatieladder
  • De 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties met de mondiale duurzaamheidsvraagstukken