Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!


Grondstoffenscanner (Ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME)

Met de grondstoffenscanner kunnen ondernemers in de maakindustrie eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert  een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in de risico's, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit. Een bijzonder element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven.