Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!


Wegwijzer Circulair Inkopen (MVO Nederland, NEVI, PIANOo, Rijkswaterstaat)

De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt je op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Met de handvatten in deze wegwijzer kun je zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten. De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces van bestuurder tot projectleider.