Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!


Handreiking Natuurdaken (Green Deal Groene Daken)

De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. Publicatiedatum: maart 2019